Ελαχιστοποίηση κοινών λαθών κατά την αίτηση ESTA

Δημοσίευσε: Jul 15, 2019, Επεξεργασμένο: Oct 16, 2022 | Ετικέτες: Εφαρμογή ESTA, Έντυπο ESTA

Τα λάθη στην αίτηση για ESTA μπορεί να κοστίσουν οικονομικά. Δυστυχώς, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και σε περιορισμό στις ταξιδιωτικές μετακινήσεις προς τις ΗΠΑ, καθώς οι αιτούντες με λάθη στην αίτησή τους κινδυνεύουν να μη γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης βίζα (visa waiver program) και έτσι να μη μπορούν να ταξιδέψουν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γι’ αυτό τον λόγο, η συμπλήρωση των στοιχείων στη φόρμα αίτησης για ESTA θα πρέπει να γίνεται πάντα με ιδιαίτερη προσοχή, δεδομένης της μεγάλης πιθανότητας λάθους.

Οι τύποι των λαθών χωρίζονται σε δυο κύριες κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται τα Κρίσιμα Λάθη τα οποία είναι πιθανό να οδηγήσουν τον αιτούντα για ESTA να συμπληρώσει εκ νέου την αίτησή του ή να χρειαστεί να επικοινωνήσει με τις Συνοριακές & Τελωνειακές Αρχές των ΗΠΑ (Customs and Border Protection, CBP) και να αιτηθεί επανάληψη της συμπλήρωσης της αίτησης ή να διορθώσει το καταχωρημένο λάθος. Εάν το αίτημα δε γίνει δεκτό από τη CBP, τότε ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να κάνει αίτηση για έκδοση τουριστικής ή επιχειρηματικής βίζας ώστε να μπορέσει να ταξιδέψει προς τις ΗΠΑ. Στη δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται τα Μικρά Λάθη, τα οποία ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επεξεργαστεί και να διορθώσει μετά την υποβολή της αίτησης. Επίσης, ορισμένα μικρά λάθη που δεν είναι δυνατόν να αλλαχθούν ενδέχεται εν τέλει να μην επηρεάσουν αρνητικά την εξουσιοδότηση εισόδου στις ΗΠΑ.

Τα συχνότερα έντεκα λάθη που παρατηρούνται κατά τη συμπλήρωση της αίτησης ESTA είναι τα εξής:

Κρίσιμα Λάθη

Λάθος αριθμός διαβατηρίου

Ο αριθμός διαβατηρίου διαφέρει αναλόγως της χώρας έκδοσης. Ένα κοινό λάθος είναι η εισαγωγή περισσοτέρων, λιγότερων, ή λάθος ψηφίων του αριθμού διαβατηρίου κατά την αίτηση για ESTA. Δυστυχώς, ο αριθμός διαβατηρίου δε μπορεί να αλλαχθεί μετά την υποβολή της αίτησης για ESTA. Σ’ αυτή την περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει εξ αρχής νέα αίτηση για ESTA.

Λάθος υπηκοότητα και λάθος χώρα έκδοσης διαβατηρίου

Έχει παρατηρηθεί οτι αρκετοί ενδιαφερόμενοι μπερδεύονται και δε κατανοούν τη διαφορά μεταξύ των δυο. Πάντως, τις περισσότερες φορές, αυτά τα δυο πεδία αφορούν την ίδια χώρα. Εάν για παράδειγμα η χώρα έκδοσης του διαβατηρίου είναι η Ιταλία, το πιθανότερο είναι η υπηκοότητα να είναι επίσης Ιταλική.

Λάθος ημερομηνία γέννησης

εάν γίνει λάθος στην ημερομηνία γέννησης κατά τη συμπλήρωση της αίτησης για ESTA (πχ. λάθος μέρα, μήνας, ή έτος), τότε ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει εξ αρχής νέα αίτηση, καθώς δεν είναι δυνατή η επεξεργασία αυτού του πεδίου μετά την υποβολή της αίτησης. Όσο κοινότυπο κι αν φαίνεται, οι αιτούντες θα πρέπει πάντα να διπλοτσεκάρουν την ημερομηνία γέννησης που εισήγαγαν ώστε να βεβαιωθούν πως είναι σωστή, πριν προβούν σε υποβολή της αίτησης.

Λάθος φύλο

Το φύλο του κατόχου του διαβατήριου, έως τώρα, προσδιορίζεται ως ‘άρρεν’ ή ‘θήλυ’. Εάν το φύλο που έχει δηλωθεί στην αίτηση για ESTA δε ταιριάζει με το φύλο του αιτούντα για ESTA όπως αυτό αναγράφεται στο διαβατήριο, τότε η αίτηση για ESTA θα απορριφθεί και έτσι δεν θα επιτραπεί στον αιτούντα η επιβίβαση σε δρομολόγιο προς ΗΠΑ.

Παράλειψη του μεσαίου / δεύτερου ονόματος (εάν υπάρχει) από το πεδίο ‘Όνομα’

Όσοι κάνουν αίτηση για ESTA απαιτείται να συμπεριλάβουν το μεσαίο / δεύτερο όνομα, εάν έχουν, σ’ αυτό το πεδίο. Στην περίπτωση που δεν συμπεριληφθεί το μεσαίο όνομα στο πεδίο ‘Όνομα’, η αίτηση θα απορριφθεί και θα χρειασθεί να γίνει ξανά η υποβολή.

Ορθογραφικό λάθος στο όνομα ή στο επίθετο

Εάν γραφτεί λάθος το ονοματεπώνυμο, η αίτηση θα απορριφθεί και θα πρέπει να γίνει νέα αίτηση για ESTA. Τα στοιχεία που εισάγονται στην φόρμα αίτησης για ESTA θα πρέπει να είναι ίδια μ’ αυτά που αναγράφονται στο διαβατήριο του αιτούντα.

Λάθος απάντηση σε κάποια από τις ερωτήσεις επιλεξιμότητας (eligibility questions)

Εάν ο ενδιαφερόμενος απαντήσει λανθασμένα ‘ναι’ σε κάποια από τις ερωτήσεις επιλεξιμότητας ενδέχεται αυτό να οδηγήσει σε απόρριψη της αίτησης για ESTA. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος απαντήσει κατά λάθος ‘όχι’ σε κάποια απ’ αυτές τις ερωτήσεις κινδυνεύει να του απαγορευθεί η είσοδος στις ΗΠΑ έως και πέντε χρόνια, εάν οι Συνοριακές & Τελωνειακές Αρχές των ΗΠΑ καταλήξουν στο συμπέρασμα οτι έγινε προσπάθεια εξαπάτησής τους.

Αμφισβήτηση / Άρνηση / Αδυναμία πληρωμής της αίτησης ESTA

Ακόμα και στην περίπτωση που ο αιτών δει την αίτησή του για ESTA να εγκρίνεται, μπορεί να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα εάν απορριφθεί η εντολή πληρωμής για την αίτηση από τη τράπεζα ή το χρηματοπιστωτικό οργανισμό έκδοσης της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποίησε κατά την αίτησή του. Στην περίπτωση αποτυχίας της σχετικής εντολής πληρωμής, η εγκεκριμένη αίτηση για ESTA θα ακυρωθεί από την CBP, καθώς θα χαρακτηριστεί ως ‘μη πληρωτέα’. Αν και υπάρχει η δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης, ωστόσο υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο η νέα αίτηση να απορριφθεί. Πολλές νέες υποβολές αίτησης για ESTA απορρίπτονται αυτόματα λόγω αδυναμίας πληρωμής, σε πρώτη φάση, των σχετικών ESTA χρεώσεων.

Λιγότερο Σοβαρά Λάθη

Λάθος διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email address)

Εάν εισαχθεί λανθασμένη ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, οι Τελωνειακές & Συνοριακές Αρχές των ΗΠΑ (U.S. Customs and Border Protection, CBP) δε θα μπορέσουν να επικοινωνήσουν με τον αιτούντα σχετικά με την πρόοδο / κατάσταση της ESTA αίτησης που έκανε. Ωστόσο, εάν ο αιτούντας αντιληφθεί εγκαίρως το λάθος, μπορεί να διορθώσει την λανθασμένη ηλεκτρονική διεύθυνση, καθώς είναι δυνατή η μετέπειτα επεξεργασία του συγκεκριμένου πεδίου.

Μη τακτικός έλεγχος της προόδου / κατάστασης της ESTA αίτησης

Οι αιτούντες μπορούν να ελέγχουν την πρόοδο / κατάσταση της αίτησής τους, χωρίς χρέωση, πατώντας σ’ αυτό το link: https://usa-esta.gr/esta-status. Θα πρέπει να γίνει έλεγχος της ESTA αίτησης τουλάχιστον 24 ώρες πριν την αναχώρηση της πτήσης για ΗΠΑ ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχουν ‘δυσάρεστες εκπλήξεις’ της τελευταίας στιγμής, όπως η απαγόρευση επιβίβασης στο αεροπλάνο ή στο πλοίο με προορισμό τις ΗΠΑ.

Λάθος καταχώρηση λοιπών στοιχείων αίτησης

Υπάρχουν αρκετά πεδία στην φόρμα αίτησης για ESTA τα οποία μπορεί να συμπληρωθούν λάθος ή ελλειπώς. Για παράδειγμα, το ‘Σημείο Επαφής στις ΗΠΑ’ (‘US Point of Contact Information’) μπορεί να είναι ένα ξενοδοχείο όπου δεν έχει γίνει ακόμα κράτηση ή το σημείο επαφής παραμένει άγνωστο. Σ’ αυτή την περίπτωση οι αιτούντες μπορούν να αυτοσχεδιάσουν και να εισάγουν στο σχετικό πεδίο ‘00000’ ή ‘ΑΓΝΩΣΤΟ’ (‘UNKNOWN’). Οι καταχωρήσεις στα περισσότερα μη κρίσιμα πεδία μπορούν να αλλαχθούν ακόμα και μετά την υποβολή ή έγκριση της αίτησης ESTA.

Εν Κατακλείδι

Παρόλο που τα παραπάνω έντεκα συχνότερα λάθη, τα οποία παρατηρούνται κατά τη συμπλήρωση μιας αίτησης ESTA, μπορεί να φαίνονται απλά, ωστόσο η διαφορά κρύβεται στις λεπτομέρειες. Απαιτείται μεγάλη προσοχή κατά τη συμπλήρωση των πεδίων της αίτησης, ακόμα και στα πεδία που φαίνονται πολύ απλά κι εύκολα. Μάλιστα, ένα φαινομενικά μικρό λάθος μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη της αίτησης ESTA.

Μερίδιο

FacebookTwitterYoutube

Κάντε αίτηση για ESTA

Το ESTA είναι μια υποχρεωτική εξουσιοδότηση ταξιδιού για επιλέξιμους ταξιδιώτες που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω ξηράς, αεροπορικής ή θαλάσσης για επισκέψεις μικρότερες των 90 ημερών.

Κάντε αίτηση για ESTA