Έλεγχος της κατάστασης ESTA
Νέα, πληροφορίες και βοήθεια ESTA.

Showing articles for July 2022

Blog on ESTA visa waiver news and updates

Duty Free Αγορές στις ΗΠΑ

Επεξεργασμένο: Jul 26, 2022 | Ετικέτες: Περιορισμοί ταξιδιών, Τελωνειακοί δασμοί των ΗΠΑ

Τι είναι οι Δασμοί; Οι δασμοί είναι φόροι που πληρώνουν οι εισαγωγείς και εξαγωγείς για αγαθά που μεταφέρονται από τα σύνορα των ΗΠΑ. Οι δασμοί παίζουν σημαντικό ρόλο στην προστασία της οικονομίας μιας χώρας, του περιβάλλοντος, και των εγχώριων θέσεων εργασίας μέσω του ελέγχου εισροών και εκροών αγαθών προς και από τη χώρα, ιδίως όσον αφορά τα απαγορευμένα ή περιορισμένης χρήσης ή διάθεσης…