Οδηγός Συμπλήρωσης Αίτησης ESTA

Δημοσίευσε: Sep 21, 2018, Επεξεργασμένο: Nov 09, 2019 | Ετικέτες: ESTA, ESTA Application Guide

Για περισσότερο από μία δεκαετία, το πρόγραμμα ESTA απαλλαγής από βίζα διευκολύνει τα τουριστικά και επαγγελματικά ταξίδια στην Αμερική. Από την έναρξή του, έχουν πραγματοποιηθεί αλλαγές στις διάφορες απαιτήσεις αίτησης και σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδίως με εκτεταμένες προσθήκες στις απαιτήσεις του εντύπου της αίτησης, την επιλεξιμότητα και τον έλεγχο ασφαλείας.

Η ESTA έχει σημαντικές αλλαγές με τις άλλες συμβατικές βίζες. Αρχικά, η ESTA είναι μία «απαλλαγή από τη βίζα» το οποίο σημαίνει με τεχνικούς όρους ότι δεν πρόκειται για μία βίζα. Η ESTA προορίζεται να προσφέρει στα άτομα έναν γρήγορο τρόπο να εισέλθουν στη χώρα για μικρό χρονικό διάστημα και μόλις εκπληρωθεί ο σκοπός τους, καλούνται να αναχωρήσουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη πλευρά, οι συμβατικές βίζες επιτρέπουν την είσοδο ατόμων στην Αμερική για συγκεκριμένους λόγους και για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο σε σύγκριση με την ESTA.

Το πιο σημαντικό είναι ότι η ESTA διαφέρει καθώς δεν προσφέρει στους επισκέπτες των ΗΠΑ νομικά δικαιώματα που παρέχονται σε άτομα τα οποία είναι πολίτες των ΗΠΑ, ή κατέχουν μία Πράσινη Κάρτα των ΗΠΑ ή μία βίζα εργασίας. Παραδείγματος χάρη, τα άτομα που διαθέτουν μία βίζα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν στην Αμερική και να παραμείνουν έως ότου εκπνεύσει ο λόγος για τον οποίο υπεβλήθη η αίτηση ενώ τους χορηγούνται επίσης και ορισμένα μεταναστευτικά δικαιώματα. Οι ταξιδιώτες μέσω ESTA μπορούν να πραγματοποιήσουν σύντομες διαμονές για λόγους επαγγελματικούς ή αναψυχής εφόσον αυτές δεν υπερβαίνουν τις 90 ημέρες, ενώ τα άτομα με βίζα για τις ΗΠΑ μπορούν να παραμείνουν εντός της χώρας μέχρι την ολοκλήρωση του λόγου διαμονής ακόμα και αν είναι δέκα έτη.

Τα άτομα με έγκυρες βίζες για τις ΗΠΑ δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση για το πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα ESTA. Με άλλα λόγια, τα άτομα με έγκυρες βίζες δεν είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν αίτηση για άδεια ταξιδιού προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή λειτουργία. Σύμφωνα με το άρθρο της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ (2017), η κατοχή και των δύο μορφών βίζας δεν εγγυάται την είσοδο στην Αμερική παρόλο που αποδεικνύουν ότι οι προξενικές υπηρεσίες στην άλλη χώρα έχουν εγκρίνει το ταξίδι. Επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των Αμερικανικών μεταναστευτικών αρχών να καθορίσουν το παραδεκτό των αιτήσεων ταξιδιού και δεν χρειάζεται να αιτιολογήσουν στους αιτούντες την έγκριση ή την άρνηση του ταξιδιού.

Ανεξάρτητα από αυτό, τα άτομα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ESTA εάν πληρούνται οι απαιτήσεις επιλεξιμότητας και ο σκοπός που επιδιώκεται είναι δικαιολογημένος εντός της σύντομης περιόδου των 90 ημερών. Ένα άτομο είναι επιλέξιμο για εισαγωγή στο πρόγραμμα απαλλαγής από τη βίζα ESTA εάν προέρχεται από τις 40 χώρες που αναφέρονται στο πρόγραμμα απαλλαγής. Οι χώρες αυτές είναι οι ακόλουθες: Ανδόρα, Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Δημοκρατία της Μάλτας, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μονακό, Μπρουνέι, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Νότια Κορέα, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σιγκαπούρη, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Ταϊβάν, τη Χιλή, την Τσεχική Δημοκρατία, το Σαν Μαρίνο, Φινλανδία. Εκτός από το να είναι πολίτες αυτών των χωρών, οι αιτούντες θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας,

 • Οι αιτούντες δεν θα πρέπει να είναι κάτοχοι βίζας επισκέπτη
 • Η μέγιστη διάρκεια παραμονής είναι 90 ημέρες
 • Το ταξίδι θα πρέπει να είναι για αναψυχή ή για επαγγελματικούς λόγους καθώς για τους λόγους αυτούς δεν απαιτείται παρατεταμένη διαμονή, και συνεπώς δεν υπάρχει ανάγκη για μια μακρά διαδικασία αίτησης
 • Διαθέτουν ένα έγκυρο διαβατήριο το οποίο έχει εκδοθεί νόμιμα από μια χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα
 • Το προγραμματισμένο ταξίδι δεν τερματίζει σε γειτονικό έδαφος ή σε παρακείμενα εδάφη εκτός αν ο αιτών είναι κάτοικος της χώρας
 • Παρέχονται επαρκείς αιτιολογίες στην Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ αναφορικά με τη δυνατότητα εισόδου μέσω του νόμου περί μετανάστευσης και ιθαγένειας
 • Παρέχονται αποδείξεις μέσω βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης, έγκυρου διαβατηρίου και προσωπικών στοιχείων ότι πληρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την αίτηση για βίζα
 • Ένα άτομο είναι επιλέξιμο εφόσον δεν θεωρείται ότι αποτελεί απειλή για την υγεία, την ασφάλεια, την ευημερία και την προστασία της Αμερικής ειδικότερα μετά το περιστατικό της 9/11

Από τη στιγμή που πληρούνται όλες οι απαιτήσεις επιλεξιμότητας, υπάρχουν και πρόσθετες απαιτήσεις που θα πρέπει να ικανοποιηθούν. Πρώτον, το άτομο θα πρέπει να διαθέτει ένα έγκυρο διαβατήριο από τις 40 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα. Πρόκειται για μία βασική προϋπόθεση που θα πρέπει να παρέχεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αίτησης καθώς περιέχει σχετικές πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες για τον καθορισμό του παραδεκτού. Οι αιτούντες δεν θα πρέπει να κατέχουν βίζα επισκέπτη καθώς έτσι αναιρείται η ουσία μιας αίτησης για ESTA.

Επιπλέον, οι McNeill, Carafano, Dean, & Sales (2009) έδωσαν έμφαση στο μηχανισμό πληρωμής καθώς τα περισσότερα άτομα δεν είναι καλά ενημερωμένα όσον αφορά τους τρόπους πραγματοποίησης ασφαλών πληρωμών. Αυτό που χρειάζεται είναι μία έγκυρη κάρτα VISA, MasterCard, American Express ή Discover λόγω της αναγνώρισής τους από την κυβέρνηση ως ασφαλείς, αυθεντικές και σύμφωνες με τις χρηματοοικονομικές απαιτήσεις που παρέχονται από τους κρατικούς φορείς.

Η πληρωμή των τελών μπορεί να πραγματοποιηθεί αργότερα, σε αντίθεση με ορισμένες αντιλήψεις ότι θα πρέπει να πραγματοποιείται αμέσως. Οι μεμονωμένοι αιτούντες έχουν ένα περιθώριο επτά ημερών μετά την υποβολή της αίτησης για να ολοκληρώσουν την πληρωμή. Η υπέρβαση αυτού του ορίου καθιστά την αίτηση μη προσβάσιμη και θα πρέπει να υποβληθεί νέα αίτηση από τον αιτούντα. Το ίδιο ισχύει και για τις ομαδικές αιτήσεις αλλά η αντίστροφη μέτρηση των επτά ημερών ξεκινάει μετά την υποβολή και της τελευταίας αίτησης. Σε σύγκριση με μια μεμονωμένη αίτηση, το ομαδικό αναγνωριστικό καθίσταται μη προσβάσιμο και θα πρέπει να υποβληθεί εκ νέου το ομαδικό σημείο επαφής. Σύμφωνα με τους McNeill, Carafano, Dean, & Sales (2009), η πολιτική αυτή έχει ως στόχο να διευκολύνει την επεξεργασία των εφαρμογών και να συντομεύσει τη διάρκεια της αίτησης.

Με την έναρξη της βελτιωμένης ESTA, έχουν συμπεριληφθεί περισσότερες απαιτήσεις και θα πρέπει να πληρούνται για να βελτιωθεί η πιθανότητα έγκρισης της άδειας. Από το 2014, έχουν προστεθεί επιπλέον ερωτήσεις αναφορικά με τα ονόματα και τα ψευδώνυμα, την υπηκοότητα, τα ονόματα των γονέων, τον εθνικό αριθμό αναγνώρισης και τις πληροφορίες για την απασχόληση, ως μέρος των ενισχυμένων μέτρων ελέγχου από τις αρμόδιες για τη μετανάστευση υπηρεσίες. Οι πληροφορίες για την απασχόληση έχουν συμπεριληφθεί ως μέρος της ενότητας 214b του νόμου περί μετανάστευσης και ιθαγένειας καθώς αποδεικνύουν την επιλεξιμότητα στο πλαίσιο αυτών των νομικών απαιτήσεων. Θα πρέπει επομένως να παρέχουν οι αιτούντες αυτά τα στοιχεία για να αιτιολογήσουν τον σκοπό του ταξιδιού.

Βάσει των απαιτήσεων επιλεξιμότητας και των προϋποθέσεων της αίτησης, μπορεί να θεωρήσει κάποιος το πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα ESTA ως μία απλή προσωρινή άδεια ταξιδιού. Για να εισέρχονται τα άτομα στην Αμερική για σύντομα χρονικά διαστήματα μικρότερα των 90 ημερών χρειάζονται την ESTA. Αυτό σημαίνει ότι η δημιουργία της προορίζεται για τουριστικές και επαγγελματικές δραστηριότητες που απαιτούν σύντομες και περιορισμένες χρονικές περιόδους. Ένα ευέλικτο πρόγραμμα απαλλαγής από τη βίζα επιτρέπει την αύξηση της ροής των ταξιδιωτών στην Αμερική για λόγους επαγγελματικούς και τουριστικούς με θετικά αποτελέσματα για τον τουρισμό και την ευρύτερη οικονομία των ΗΠΑ. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η επίσκεψη πρέπει να παραταθεί πέραν της περιόδου των 90 ημερών, οι επισκέπτες υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση για βίζα των ΗΠΑ.

Οι αιτούντες δεν είναι υποχρεωτικό να υποβάλουν αίτηση για ESTA αφού πρώτα έχουν κάνει κράτηση του δρομολογίου. Δεν είναι υποχρεωτικό να παρασχεθούν τα στοιχεία του ταξιδιού κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αίτησης αλλά είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα σημείο επαφής στην Αμερική, η διεύθυνση διαμονής και σε περίπτωση διέλευσης θα πρέπει να υποδεικνύεται στην ενότητα με τα στοιχεία του ταξιδιού. Ακόμα και αν προκύψουν σφάλματα σε μια υποβληθείσα αίτηση, υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν διορθώσεις (Duckett, 2016). Οι αιτούντες θα πρέπει επιπλέον να σημειώσουν ότι ορισμένα πεδία όπως ο αριθμός διαβατηρίου και η χώρα έκδοσης δεν είναι δυνατόν να μεταβληθούν εκτός εάν υποβληθεί νέα αίτηση και καταβληθούν τα απαραίτητα τέλη.

Ενίοτε οι αιτούντες αντιμετωπίζουν δυσκολίες ιδίως με τα ονόματα τους και τις ημερομηνίες σε σημαντικά ταξιδιωτικά έγγραφα όπως τα διαβατήρια. Παραδείγματος χάρη, ορισμένα ονόματα περιέχουν γράμματα που δεν ανήκουν στην αγγλική αλφάβητο και δημιουργούν εγγενείς ορθογραφικές δυσκολίες στις αιτήσεις για ESTA. Συνήθως, η λύση είναι να αναφερθείτε στο μηχανικώς αναγνώσιμο τμήμα του διαβατηρίου για να δείτε μια καθολική γραφή των αντίστοιχων ονομάτων τους. Τα διαβατήρια που πλησιάζουν στην ημερομηνία λήξης έχουν επίσης προκαλέσει δυσκολίες στους αιτούντες καθώς η ημερομηνία λήξης του διαβατηρίου τους ενδεχομένως να παρέλθει ενώ βρίσκονται στις ΗΠΑ (Siskin, 2014).

Τέλος, τα αποτελέσματα μιας αίτησης συνήθως παρέχονται αμέσως μετά την υποβολή καθώς η διαδικασία έγκρισης της ESTA είναι εξαιρετικά αυτοματοποιημένη. Σε περιπτώσεις που απαιτείται περισσότερος χρόνος για την επεξεργασία, απαιτούνται το ανώτερο 72 ώρες για την λήψη της τελικής απόφασης και μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις απαντήσεις ελέγχοντας την ιστοσελίδα με την κατάσταση της αίτησης ή μέσω email, εφόσον ο αιτών έχει παράσχει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) κατά την υποβολή της αίτησης για ESTA. Υπάρχουν τρεις απαντήσεις για μία αίτηση για ESTA: «Η Άδεια Εγκρίθηκε», «Το Ταξίδι Δεν Εγκρίθηκε» και «Η Άδεια Βρίσκεται σε Εκκρεμότητα». Η απόφαση «Το Ταξίδι Δεν Εγκρίθηκε» δεν αποτελεί άρνηση εισόδου αλλά απαγόρευση πραγματοποίησης ταξιδιού στην Αμερική στο πλαίσιο του προγράμματος απαλλαγής από βίζα. Συνεπώς, υπό αυτές τις περιστάσεις ο ταξιδιώτης θα χρειαστεί να υποβάλλει αίτηση για μία Ταξιδιωτική Βίζα Β1 ή Τουριστική Βίζα Β2 ή Βίζα Διέλευσης C1. Ομοίως η απόφαση «Η Άδεια Βρίσκεται σε Εκκρεμότητα» δεν υποδεικνύει ένα αρνητικό αποτέλεσμα για τον ταξιδιώτη αλλά δηλώνει απλά ότι απαιτείται πρόσθετος χρόνος από την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ για να επεξεργαστεί την αίτησή του και να ορίσει το αποτέλεσμα.

βιβλιογραφικές αναφορές

 1. Duckett, G. (2016). Travel in the United States of America: Questions and Answers. Singapore: George Duckett.
 2. McNeill, J. B., Carafano, J. J., Dean, J., & Sales, N. A. (2009). Visa Waiver Program: A Plan to Build on Success. Heritage Foundation Backgrounder, 9.
 3. Siskin, A. (2014). Visa Waiver Program. Congressional Research Service.
 4. U.S Customs and Border Protection. (2017). Travel. Retrieved from U.S Customs and Border Protection: https://www.cbp.gov/travel
 5. U.S Customs and Border Protection. (2017). U.S Customs and Border Protection. Retrieved from Department of Homeland Security: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/

Μερίδιο

FacebookTwitterYoutube

Κάντε αίτηση για ESTA

Το ESTA είναι μια υποχρεωτική εξουσιοδότηση ταξιδιού για επιλέξιμους ταξιδιώτες που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω ξηράς, αεροπορικής ή θαλάσσης για επισκέψεις μικρότερες των 90 ημερών.

Κάντε αίτηση για ESTA