Έλεγχος της κατάστασης ESTA
Νέα, πληροφορίες και βοήθεια ESTA.

Πώς μπορώ να ελέγξω αν ισχύει ακόμα η άδειά μου ESTA (Ηλεκτρονικό Σύστημα για Άδεια Ταξιδιού);

Επεξεργασμένο: Aug 23, 2023  | Ετικέτες: ESTA, ESTA Duration, ESTA Validity

Ελέγξτε την κατάσταση τυχόν υφιστάμενων αιτήσεων για ESTA προτού ταξιδέψετε αεροπορικώς στις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να ανακτήσετε τον αριθμό άδειας ESTA και την ημερομηνία λήξης. Μπορείτε να ελέγξετε την ημερομηνία λήξης της ESTA, την ισχύ της άδειας ESTA και να ανακτήσετε τον αριθμό της άδειας ESTA απλά με τη συμπλήρωση του εντύπου χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του διαβατηρίου καθώς επίσης και το όνομα και το επώνυμο του αιτούντος. Εφόσον η αίτησή σας εξακολουθεί να ισχύει θα σας δοθεί η κατάσταση ο αριθμός άδειας και η ημερομηνία λήξης της ESTA. Μετά τον έλεγχο εγκυρότητας της ESTA δίνονται πέντε πιθανές καταστάσεις:

Δεν βρέθηκε αίτηση ESTA

Η απάντηση «Δεν βρέθηκε αίτηση» είναι συνήθως το αποτέλεσμα που λαμβάνει ο αιτών που παρέχει λανθασμένες πληροφορίες στο αρχικό έντυπο αίτησης ESTA και συνεπώς, δεν δημιουργείται κανένας σύνδεσμος μεταξύ των σωστών και λανθασμένων βιομετρικών πληροφοριών. Οι βιομετρικές πληροφορίες περιλαμβάνουν στοιχεία όπως το όνομα, η χώρα διαβατηρίου, ο αριθμός διαβατηρίου, οι ημερομηνίες έκδοσης και λήξης του διαβατηρίου του αιτούντος. Εναλλακτικά, η κατάσταση αυτή εμφανίζεται όταν παρέχονται λανθασμένες πληροφορίες στην Κατάσταση ESTA. Τέλος, η κατάσταση «Δεν βρέθηκε αίτηση» μπορεί να εμφανιστεί όταν δεν υπάρχει τρέχουσα ή προηγούμενη ESTA.

Λήξη αίτησης ESTA

Εάν μία αίτηση ESTA έχει λήξει, θα χρειαστεί να υποβάλετε αίτηση για μια νέα άδεια πριν να ταξιδέψετε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι αιτήσεις ESTA δεν είναι δυνατόν να αναθεωρηθούν, ενώ θα πρέπει να υποβληθεί μια νέα αίτηση βάσει των τρεχόντων στοιχείων του χρήστη.

Αίτηση ESTA σε εκκρεμότητα

Αυτό σημαίνει ότι η αίτησή σας υπεβλήθη πρόσφατα και υποβάλλεται σε περαιτέρω έλεγχο από την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων (CBP). Αυτό δε συνεπάγεται απόρριψη της αίτησής σας για ESTA, απλά υποδεικνύει ότι απαιτούνται πρόσθετοι έλεγχοι ασφαλείας. Θα χρειαστεί να περιμένετε περίπου 72 ώρες για να λάβετε την τελική απόφαση σχετικά με την αίτησή σας. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει υπόψιν σας το παραπάνω κατά την εξέταση των υφιστάμενων ταξιδιωτικών σας σχεδίων.

Η άδεια ESTA εγκρίθηκε

Αυτό σημαίνει ότι η άδειά σας είναι έγκυρη για να ταξιδέψετε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρακαλώ να σημειώσετε την ημερομηνία λήξης καθώς επίσης και τον αριθμό της αίτησης ESTA και να βεβαιωθείτε ότι η ESTA σας είναι έγκυρη πριν από την αναχώρησή σας για τις ΗΠΑ. Θα πρέπει, επίσης, να θυμάστε ότι εάν η ESTA σας έχει εγκριθεί, δε σημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να ανακληθεί από την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων (CBP). Συνιστάται επομένως στους ταξιδιώτες να ελέγχουν την κατάσταση της ESTA τους κατά την ημέρα της αναχώρησής τους.

Η αίτηση ESTA δεν εγκρίθηκε

Το αποτέλεσμα αυτό προκύπτει όταν η αίτησή σας για ESTA έχει υποβληθεί σε επεξεργασία και δεν σας επιτρέπεται να ταξιδέψετε στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο του Προγράμματος Απαλλαγής από Βίζα (Visa Waiver Program). Ωστόσο, εξακολουθείτε να έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση για μία Τουριστική Βίζα B-2. Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες και να υποβάλετε αίτηση για Βίζα για τις ΗΠΑ στον παρακάτω σύνδεσμο: https://travel.state.gov/content/travel.html

Παρακαλώ να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που κάνετε κάποιο λάθος στην αίτησή σας για ESTA θα πρέπει να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ομάδα τεχνικής υποστήριξης για την ESTA ακολουθώντας τις οδηγίες που δίνονται σε αυτή τη διεύθυνση: https://help.cbp.gov/s/article/Article-ContactUs?language=en_US. Μπορείτε επίσης να καλέσετε την ομάδα τεχνικής υποστήριξης για την ESTA στον αριθμό +1 202-344-3710 για να μάθετε εάν μπορείτε να τροποποιήσετε κάποιο σφάλμα στο έντυπό σας.

Οι αιτούντες για ESTA θα πρέπει να ελέγχουν την κατάσταση των αιτήσεών τους για να δουν την ημερομηνία λήξης και να λάβουν τον αριθμό άδειας ESTA προκειμένου να βεβαιωθούν ότι εξακολουθούν να είναι σε θέση να ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να χρειαστεί να υποβάλλουν άλλη αίτηση ή να καταβάλλουν επιπλέον χρήματα προκειμένου να λάβουν μία άδεια που ενδεχομένως να μην είναι απαραίτητη.

Εάν κατέχεις διαβατήριο από χώρα που συμμετέχει στο visa waiver πρόγραμμα και επιθυμείς να αποκτήσεις ESTA εξουσιοδότηση για τουριστικούς, επιχειρηματικούς, ιατροφαρμακευτικούς σκοπούς ή σκοπούς διέλευσης, θα πρέπει να υποβάλλεις τη σχετική αίτηση, ενώ στις Συχνές Ερωτήσεις μπορείς να μάθεις περισσότερα για την αίτηση ESTA

Κάντε αίτηση για ESTA