Έλεγχος της κατάστασης ESTA
Νέα, πληροφορίες και βοήθεια ESTA.

Όροι και Προϋποθέσεις

Παρακαλώ δείτε παρακάτω τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η εταιρία USA-ESTA.GR, οι οποίοι καθορίζονται από τη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Η εταιρία θα επεξεργαστεί την αίτηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του πελάτη και δε θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ανακριβή στοιχεία δοθούν. Η εταιρία θα καταβάλει όλες τις δυνατές προσπάθειες για να εξασφαλίσει τη σωστή βίζα μέσα στο καθορισμένο χρονικό πλαίσιο. Ωστόσο, η εταιρία δεν είναι υπεύθυνη για τα ακόλουθα πιθανά συμβάντα στην πρεσβεία: Άρνηση χορήγησης βίζας, Άρνηση αποδοχής της αίτησης, Χορήγηση λανθασμένης βίζας, Καθυστέρηση στην επεξεργασία της βίζας.

Αν η εταιρία έχει προκαλέσει κάτι από τα παραπάνω λόγω λαθών ή παραλείψεων, τότε η ευθύνη της εταιρίας περιορίζεται αυστηρά στο κόστος της αντικατάστασης της βίζας ή στην επιστροφή όλων των χρημάτων που πληρώθηκαν και η εταιρία δεν μπορεί να αποδεχθεί καμία συνακόλουθη ευθύνη, όπως ενδεικτικά οι παρακάτω: διαφυγόντα κέρδη/έσοδα, κόστος αεροπορικών εισιτηρίων αν το ταξίδι δεν πραγματοποιηθεί.

Δικαιώματα ακύρωσης

Αφού υποβάλετε την αίτησή σας σε εμάς στο Διαδίκτυο ή μέσω τηλεφώνου, θεωρείται ότι έχετε συμφωνήσει στο να ξεκινήσουμε αμέσως την επεξεργασία της αίτησής σας και να παράσχουμε τις υπηρεσίες μας. Συνεπώς, δεν έχετε δικαίωμα να ακυρώσετε την αίτηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό Προστασίας του Καταναλωτή του 2013 ("The Consumer Contracts (Information, Cancellation and Additional Charges) Regulations 2013). Αυτό συμβαίνει γιατί σύμφωνα με τον Κανονισμό 36(1)(a) and 37(1)(a), χάνετε το δικαίωμα της ακύρωσης αν συμφωνήσετε ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε να παράσχουμε τις υπηρεσίες μας μέσα στην περίοδο της εν δυνάμει ακύρωσης.

Ιδιοκτησία

Ιδιοκτήτης και διαχειριστής της ιστοσελίδας USA-ESTA.GR είναι η sweet startup ltd. Αν δε συμφωνείτε να δεσμεύεστε και να τηρείτε αυτούς τους όρους χρήσης, παρακαλώ μην εισέρχεστε και μη χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα.

Περιορισμοί στη Χρήση

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτή για ίδιον όφελος και δεν μπορείτε να πουλήσετε ή να παράσχετε σε τρίτο πρόσωπο και γενικά να επωφεληθείτε από τις υπηρεσίες ή τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και μέσω αυτής (ούτε από την προσαρμογή, την αλλαγή ή την ανάλυσή των εν λόγω πληροφοριών).

Ασφάλεια

Διατηρούμε το δικαίωμα ανά ορισμένα χρονικά διαστήματα να: α) αλλάζουμε ή/και να εισάγουμε νέα ή/και πρόσθετα μέτρα ασφάλειας χωρίς προειδοποίηση β) να αποσύρουμε προσωρινά ή/και να περιορίζουμε τη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας σε οποιοδήποτε άτομο ή άτομα και γ) να κάνουμε οτιδήποτε θεωρούμε απαραίτητο για να διατηρούμε την ασφάλεια και την ακεραιότητα της ιστοσελίδας και των πληροφοριών που υπάρχουν στις βάσεις δεδομένων της.

Ακρίβεια και Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας

Χρησιμοποιούμε εύλογες ικανότητες και φροντίδα για τη συγκέντρωση των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και μέσω αυτής. Ωστόσο, ορισμένες πληροφορίες μπορεί να έχουν συγκεντρωθεί ή να μας έχουν δοθεί από τρίτους, που δεν είναι μέλη του δικτύου μας. Η USA-ESTA.GR δεν αποδέχεται την ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών που αποκτώνται από τρίτους. Επιπλέον, λάθη και παραλείψεις στις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και μέσω αυτής μπορεί να προκύπτουν λόγω διαφόρων παραγόντων, έμφυτων σε κάθε σύστημα που σχετίζεται με το Διαδίκτυο και τους οποίους δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Για παράδειγμα, οι πληροφορίες μπορούν να επηρεαστούν από λάθη μηχανής, λογισμικού ή χειριστή ή από δυσλειτουργίες στη μεταφορά δεδομένων. Επομένως, οι πληροφορίες παρέχονται “ως έχουν” και θα πρέπει πάντα να επιδιώκετε να επιβεβαιώνετε την ακρίβεια των πληροφοριών που αποκτάτε από αυτήν την ιστοσελίδα πριν βασιστείτε σε αυτές.
Η ιστοσελίδα αυτή είναι δυναμική και επομένως το περιεχόμενο, η εμφάνιση και η “αίσθησή” της μπορεί να αλλάζουν από καιρού εις καιρόν χωρίς προειδοποίηση.

Περιορισμένη Άδεια και Ιδιοκτησία

Σας παρέχεται περιορισμένη άδεια να κατεβάζετε το υλικό που περιέχεται στην ιστοσελίδα στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή και να το εκτυπώνετε αυστηρά για προσωπική και μη εμπορική χρήση, εφόσον όλες οι προηγούμενες γνωστοποιήσεις σχετικές με την ιδιοκτησία, τα πνευματικά δικαιώματα και την επωνυμία διατηρούνται ακέραιες.
Εκτός εάν δηλώνεται ρητά ότι επιτρέπεται στους όρους χρήσης, κάθε είδους μετάφραση, αναμετάδοση, διανομή ή άλλη χρήση του υλικού που περιέχεται στην ιστοσελίδα και στις βάσεις δεδομένων της σε άλλες ιστοσελίδες ή σε άλλα μέσα, απαγορεύεται αυστηρά. Επίσης απαγορεύεται να: α) να παρουσιάσετε την ιστοσελίδα ή μέρος της σε άλλη ιστοσελίδα β) να αντιγράψετε την ιστοσελίδα σε άλλο διαδικτυακό πάροχο με τη μέθοδο mirror γ) να χρησιμοποιείτε τεχνολογία καταγραφής στιγμιοτύπων οθόνης (screen capture) για να αποκτήσετε κάθε είδους πληροφορία από αυτή την ιστοσελίδα.
Η παροχή περιορισμένης άδειας γίνεται αν συμφωνήσετε και δεχτείτε να συμμορφωθείτε σε όλους τους παρόντες όρους χρήσης.
Το τυχόν λογισμικό που μπορεί να “κατεβεί” από αυτή την ιστοσελίδα είτε μας ανήκει είτε διαθέτουμε την άδεια διαχείρισής του. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το εν λόγω λογισμικό μόνο σε συμφωνία με την άδεια τελικού χρήστη που το συνοδεύει ή, όταν δεν υπάρχει τέτοια άδεια, σας δίνεται μη-αποκλειστική και μη-μεταβιβάσιμη άδεια να χρησιμοποιείτε το λογισμικό αν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσεις.
Όλα τα πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα ιδιοκτησίας που συνδέονται με την ιστοσελίδα με οποιοδήποτε τρόπο (συμπεριλαμβανομένων -αλλά όχι μόνο- των σχετικών με το περιεχόμενο, την επωνυμία και τις υπηρεσίες, το λογισμικό ή άλλο υλικό που είναι διαθέσιμο σε αυτή και μέσω αυτής) και που δε σας παρέχονται σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης, δηλώνεται ρητά ότι ανήκουν αποκλειστικά στην USA-ESTA.GR ή σε περίπτωση άλλων επωνυμιών και σημάτων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

Η συναίνεσή σας

Χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα, συναινείτε στην επεξεργασία και μεταφορά των δεδομένων χρήστη από την USA-ESTA.GR (τόσο μέσα όσο και έξω από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Ζώνη) ώστε να σας παρέχουμε την υπηρεσία αυτή και να μπορείτε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα και να λάβετε την άδεια ESTA σας.

Πολιτική Παράδοσης

Η Πολιτική Παράδοσής μας εξηγεί σε εσάς, τον πελάτη, πώς παρέχουμε την Υπηρεσία Επεξεργασίας που προσφέρεται στην ιστοσελίδα μας.

1- Η USA-ESTA.GR είναι μια ιδιωτική εταιρεία επεξεργασίας δεδομένων για αιτήσεις ESTA, που παίζει το ρόλο του μεσάζοντα, και δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τη Κυβέρνηση των ΗΠΑ.

2- Υπηρεσίες που παρέχονται

 • Εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων για την αίτηση Απαλλαγής από Βίζα ESTA.
 • Επεξεργασία μέσα στην ίδια μέρα και ενημέρωση της κατάστασης.
 • Παράδοση επιβεβαίωσης άδειας ταξιδιού μέσω email.
 • Ενημερώσεις για τα στοιχεία της αίτησης και έλεγχος κατάστασης για 2 χρόνια μετά την παραλαβή της άδειας ESTA.
 • 24/7 τηλεφωνική και ηλεκτρονική (email) υποστήριξη πελατών σχετικά με την ESTA.

3- H USA-ESTA.GR δεν εγγυάται ότι οι αιτήσεις θα γίνουν αποδεκτές, εμείς επεξεργαζόμαστε μόνο τα δεδομένα της αίτησης του πελάτη και τα εισάγουμε στο σύστημα ESTA της Υπηρεσίας Προστασίας Τελωνείων και Συνόρων .

4- O πελάτης είναι υπεύθυνος για την παροχή έγκυρων και ακριβών στοιχείων. Η USA-ESTA.GR δεν είναι υπεύθυνη για απορριφθείσες αιτήσεις λόγω μη έγκυρων ή λανθασμένων στοιχείων που υπέβαλε ο πελάτης.

5- Όταν υποβληθούν τα δεδομένα της αίτησης, η USA-ESTA.GR έχει 24 ώρες για να επεξεργαστεί την αίτηση και να παράσχει ενημέρωση κατάστασης στον πελάτη. Δε γίνονται αποδεκτές αξιώσεις και διεκδικήσεις για τη μη παράδοση των επιβεβαιωτικών εγγράφων της άδειας ταξιδιού πριν περάσουν 24 ώρες από την υποβολή των στοιχείων από τον πελάτη. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να εγείρει κάποια αξίωση αν δεν έχει λάβει επιβεβαιωτικό έγγραφο ή ενημέρωση κατάστασης μετά από 24 ώρες.

6- Οι αιτήσεις μπορούν να τεθούν σε κατάσταση αναμονής από την Υπηρεσία Προστασίας Τελωνείων και Συνόρων των ΗΠΑ για διάφορους λόγους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ένας εκπρόσωπος της εξυπηρέτησης πελατών θα επικοινωνήσει με τον πελάτη για να συζητηθεί μια πιθανή λύση. Το ίδιο ισχύει και αν η αίτηση απορριφθεί.

7- Οι υπηρεσίες που παρέχονται εδώ σχετίζονται με την υποβολή των αιτήσεων ESTA. Το κόστος της διεκπεραίωσης των αιτήσεων περιλαμβάνει όλα τα τέλη υπηρεσιών (έως και 77USD),που εξαρτώνται από την τοποθεσία του αιτούντα. Δεν σχετιζόμαστε με την κυβέρνηση ή την πρεσβεία των ΗΠΑ. Το τέλος διεκπεραίωσης περιλαμβάνει 21USD προς την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την έκδοση της ESTA σας. Μπορείτε να κάνετε αίτηση απευθείας μέσω του https://esta.cbp.dhs.gov/esta/Αγοράζοντας τις υπηρεσίες μας, ο πελάτης συμφωνεί να πληρώσει κάποιο αντίτιμο για την εισαγωγή των δεδομένων και αντίτιμο για την υποστήριξη και εξυπηρέτηση, που περιλαμβάνει το ποσό αξίας 21USD που πληρώνει η USA-ESTA.GR για λογαριασμό του πελάτη στην Υπηρεσία Προστασίας Τελωνείων και Συνόρων και στην Αμερικανική Κυβέρνηση για το σύστημα ESTA.

8- O πελάτης δίνει επίσης ρητή εξουσιοδότηση στην USA-ESTA.GR, επιτρέποντάς της να διαχειρίζεται τα δεδομένα της αίτησής του και να κάνει αίτηση εκ μέρους του στο σύστημα ESTA της Υπηρεσίας Προστασίας Τελωνείων και Συνόρων των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου μας και τη δήλωση απορρήτου της Υπηρεσίας Προστασίας Τελωνείων και Συνόρων στο: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/html/privacy.htm

9- O πελάτης πιστοποιεί ότι έχει νόμιμη εξουσιοδότηση να πληρώσει με την υποβληθείσα πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. Η USA-ESTA.GR θα χρεώσει την κάρτα μία φορά συνολικά και δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν παράνομη χρήση των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας που υποβλήθηκε από τον πελάτη.

Όταν ολοκληρωθεί η αυθημερόν Υπηρεσία Επεξεργασίας μας, που συμπεριλαμβάνει Σαββατοκύριακα και αργίες, θα σας παραδώσουμε το προϊόν αποκλειστικά μέσω email.

Σας συστήνουμε ανεπιφύλακτα να προσθέσετε το email μας orders@usa-esta.com στη λίστα των εγκεκριμένων αποστολέων του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για να βεβαιωθείτε ότι τα email μας δε θα επιστραφούν λόγω γεμάτου φακέλου εισερχομένων.

Τα αρχεία PDF μπορούν να διαβαστούν με το πρόγραμμα Acrobat Reader, που μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν.

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική παράδοσής μας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email (support@usa-esta.com). Θα σας απαντήσουμε μέσα σε 24 ώρες.

Η Υπηρεσία Επεξεργασίας μας θεωρείται ότι σας έχει παραδοθεί όταν σας έχει υποβληθεί μέσω email. Σας συστήνουμε να έχετε μαζί σας έντυπο αντίγραφο της άδειας ταξιδιού σας, διότι ορισμένες αεροπορικές εταιρίες ζητούν να δουν το αντίγραφο κατά το τσεκ-ιν.

Δήλωση αποποίησης και περιορισμός ευθύνης

α) Εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται σε αυτούς τους όρους χρήσης, αυτή η ιστοσελίδα, το περιεχόμενό της και κάθε χρήση αυτού που επιλέγετε να κάνετε παρέχονται και επιτρέπονται χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή συνεπαγόμενη, και αποποιούμαστε την ύπαρξη κάθε τέτοιας εγγύησης στο βαθμό που μας επιτρέπει ο νόμος. Δεν εγγυόμαστε ότι οι πληροφορίες που περιέχονται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτής της ιστοσελίδας είναι κατάλληλες, πλήρεις, ακριβείς ή ενημερωμένες ούτε ότι η ιστοσελίδα (ή μέρος αυτής) θα είναι πάντα προσβάσιμη, πλήρως λειτουργική ή απαλλαγμένη από σφάλματα και ιούς. Αντίστοιχα, εσείς συμφωνείτε ότι η μόνη επανόρθωση διαθέσιμη σε εσάς για την αθέτηση αυτών των όρων χρήσης, θα είναι για την αθέτηση του συμβολαίου μας, όπως αυτό καθορίζεται από αυτούς τους όρους χρήσης.
β) Υποκείμενοι στην παράγραφο δ) παρακάτω, και στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, δεν είμαστε υπόλογοι για κάθε απώλεια, βλάβη και ευθύνη (είτε προκλήθηκε από αμέλειά μας είτε όχι), για όλη την απώλεια χρόνου, την απώλεια ή αλλοίωση δεδομένων, τα διαφυγόντα κέρδη, τις χαμένες ευκαιρίες , τη φήμη και πελατεία και όλες τις έμμεσες, επακόλουθες και παραδειγματικές αποζημιώσεις για βλάβες που προκύπτουν από τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας ή/και από τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής, όπως και αν προκύψουν, είτε από συμβόλαιο, αδίκημα (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) ή νομοθέτημα ή με άλλο τρόπο, ακόμη και αν μπορούσαμε εύλογα να προβλέψουμε ή είχαμε ενημερωθεί για την πιθανότητα αυτών των απωλειών/βλαβών.
γ) Υποκείμενοι στην παράγραφο δ) παρακάτω, αλλά ειδάλλως όσο επιτρέπεται από το νόμο, η συνολική ευθύνη μας για την άμεση απώλεια και βλάβη και άλλη άμεση ευθύνη, όπως και αν προκύψει, είτε από συμβόλαιο, αδίκημα (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) ή νομοθέτημα ή με άλλο τρόπο θα περιορίζεται ανά αξίωση ή ανά σειρά αξιώσεων στο ποσό των £100.
δ) Τίποτα σε αυτούς τους όρους χρήσης δε θα περιορίσει την ευθύνη μας για:
I) αποζημίωση για θάνατο ή τραυματισμό που προκλήθηκε από δική μας αμέλεια ή
ii) για κάθε ψευδή δήλωση που έγινε με δόλο από εμάς ή από αυτούς που ελέγχουμε.
ε) Αν χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα ως καταναλωτής, τότε τίποτα σε αυτούς τους όρους χρήσης δε θα περιορίσει τα εκ του νόμου θεσπισμένα δικαιώματά σας.

Πολιτική Επιστροφής Χρημάτων

Αφού η ιστοσελίδα αυτή έχει εφαρμόσει το Σύστημα Αυτόματης Ειδοποίησης Πληρωμής (IPN), που επιτρέπει την υπηρεσία να διεκπεραιωθεί αμέσως, αφού πληρωθεί το αντίτιμο για την επεξεργασία αυτή, ακολουθούμε πολιτική ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ. Το αντίτιμο για την αίτησης για ESTA δεν επιστρέφεται και αν υπάρχει ή βρεθεί διπλός ESTA για τον ταξιδιώτη ή τους ταξιδιώτες, δεν μπορούμε να επιστρέψουμε τα χρήματα.

Λαμβάνουμε υπόψη μας εξαιρετικές περιπτώσεις, αν συμβεί κάτι που βρίσκεται πέρα από τον έλεγχό σας και θα εξετάσουμε τυχόν επιστροφές χρημάτων ανάλογα με την περίπτωση. Παρακαλούμε στείλτε μας email στο support@usa-esta.com.

Διαχωρισιμότητα

Αν ένας ή περισσότεροι από αυτούς τους όρους χρήσης αποφασιστεί ότι είναι άκυροι από δικαστήριο ή άλλο αρμόδιο φορέα, αυτή η απόφαση δε θα καταστήσει άκυρους τους υπόλοιπους όρους χρήσης. Το σύνολο των όρων χρήσης θα θεωρηθεί διορθωμένο αν οι όροι που έχουν κριθεί άκυροι τροποποιηθούν ή διαχωριστούν από το σύνολο των όρων ώστε να γίνουν έγκυροι, νόμιμοι και εκτελεστοί διατηρώντας το σκοπό τους ή αν αυτό δεν είναι δυνατό, αν αντικατασταθούν με άλλους όρους που είναι έγκυροι, νόμιμοι και εκτελεστοί και αντιπροσωπεύουν το σκοπό τους. Κάθε άκυρος ή μη εκτελεστός όρος (ή όροι) θα διαχωρίζεται από το σύνολο αυτών των όρων χρήσης ώστε η εγκυρότητα και η εκτελεστότητα των υπόλοιπων όρων ή η εγκυρότητα των εν λόγω όρων μην προσβληθεί ξανά.

Συνολική Συμφωνία

Αυτοί οι όροι χρήσης υπερτερούν κάθε προηγούμενης συμφωνίας, διακανονισμού και δήλωσης μας (εκτός από αυτές για τις οποίες δεν εξαιρείται η ευθύνη) σχετικά με τη χρήση από μέρους σας αυτής της ιστοσελίδας και αποτελούν τη συνολική συμφωνία μας σχετικά με τα παραπάνω.

Αλλαγή Όρων Χρήσης

Μπορούμε να τροποποιήσουμε, να προσαρμόσουμε ή να αλλάξουμε κατ'οιονδήποτε τρόπο αυτούς τους όρους χρήσης (για λόγους ασφαλείας, νομικούς ή κανονιστικούς ή για να τους προσαρμόσουμε στις ανανεώσεις και αλλαγές των υπηρεσιών και της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας) χωρίς προειδοποίηση. Η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας αυτής συνιστά αποδοχή αυτών των τροποποιημένων όρων και θα πρέπει να τους ελέγχετε, πριν κάνετε περαιτέρω χρήση αυτής της ιστοσελίδας.

Σχετικά με εμάς

Αυτή η ιστοσελίδα γίνεται διαθέσιμη σε εσάς από την sweet startup ltd και είναι η ©USA-ESTA.GR, 37 Warren Street, London, England, W1T 6AD. All rights reserved.
Οι κανονικές ώρες γραφείου μας είναι από τις 9 πμ μέχρι τις 6 μμ τις καθημερινές, εκτός από τις μέρες αργίας του Ηνωμένου Βασιλείου.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας γράφοντάς μας στην παραπάνω διεύθυνση ή χρησιμοποιώντας την επιλογή “Επικοινωνήστε μαζί μας” στην ιστοσελίδα.

Διάφορα

Αυτοί οι όροι δεν αποτελούν και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελούν συνεταιρισμό, κοινοπραξία ή συμβόλαιο εργασίας ανάμεσα σε εσάς και εμάς.
Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε σε τρίτους, να παραχωρήσετε, να διανείμετε ή να μεταφέρετε με άλλο τρόπο οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρεώσή σας, όπως ορίζονται από αυτούς τους όρους χρήσης, χωρίς τη δική μας πρότερη γραπτή άδεια.
Οι επικεφαλίδες σ'αυτούς τους όρους χρήσης υπάρχουν μόνο για διευκόλυνση και δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη στην ερμηνεία αυτών των όρων χρήσης.

Τερματισμός

Διατηρούμε το δικαίωμα να μπλοκάρουμε την πρόσβασή σας σ'αυτή την ιστοσελίδα αμέσως και χωρίς ειδοποίηση, αν -καλή τη πίστει- πιστεύουμε ότι δε συμμορφωθήκατε με κάποιον από αυτούς τους όρους χρήσης.

Δικαιώματα Τρίτων

Κανένας εκτός από εσάς και εμάς δεν έχει κανένα δικαίωμα σύμφωνα με το Νόμο για τα Συμβόλαια του 1999 (Δικαιώματα Τρίτων) να επιβάλει οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους, ανεξάρτητα από το αν το άτομο ή το νομικό πρόσωπο έχει αναγνωριστεί ονομαστικά ως μέλος κάποιας συγκεκριμένης κατηγορίας ή αν ανταποκρίνεται σε μια συγκεκριμένη περιγραφή. Για να μην υπάρχει αμφιβολία, τίποτα σ'αυτή τη ρήτρα δε θα επηρεάσει τα δικαιώματα κανενός πληρεξούσιου εκπροσώπου και δικαιούχου.

Νομικό Πλαίσιο

Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της διέπεται από την Αγγλική Νομοθεσία και εσείς συμφωνείτε αμετάκλητα να υποβάλετε κάθε αξίωση και αμφισβήτηση που μπορεί να προκύψει σε σχέση με αυτή την ιστοσελίδα (και με κάθε χρήση της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών μας ή/και των ευκαιριών που προσφέρονται μέσω αυτής) στη μη-αποκλειστική δικαιοδοσία των Αγγλικών δικαστηρίων.

Διαβατήριο και Βίζα

Μπορείτε να συμβουλευτείτε την ανάλογη Πρεσβεία ή το Προξενείο για αυτές τις πληροφορίες. Οι προϋποθέσεις μπορεί να αλλάξουν και πρέπει να ελέγχετε για ενημερωμένες πληροφορίες αρκετό καιρό πριν την αναχώρησή σας. Λυπούμαστε, αλλά δεν μπορούμε να αποδεχτούμε την υπαιτιότητα αν σας αρνηθούν την είσοδο στην πτήση ή σε οποιαδήποτε χώρα λόγω παράλειψής σας να έχετε μαζί σας το σωστό διαβατήριο, τη βίζα ή άλλα έγγραφα που απαιτεί η αεροπορική εταιρία, οι αρχές ή η χώρα. Υγεία: Οι συστάσεις για τους εμβολιασμούς για τα ταξίδια μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή και θα πρέπει να συμβουλεύεστε το γιατρό σας για τις τρέχουσες συστάσεις πριν αναχωρήσετε. Οι προϋποθέσεις υγείας για τον προορισμό του ταξιδιού σας περιγράφονται στο φυλλάδιο του Υπουργείου Υγείας με τίτλο “Ο οδηγός υγείας του ταξιδιώτη” (Τ4). Είναι δική σας ευθύνη να βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα προτεινόμενα φάρμακα και να ακολουθήσετε όλες τις ιατρικές συμβουλές σχετικά με το ταξίδι σας.
Η χρήση της ιστοσελίδας και των προσφερόμενων υπηρεσιών από τους χρήστες γίνεται υπό την αυστηρή συμφωνία ότι η ιστοσελίδα και οι προσφερόμενες υπηρεσίες δεν εμπλέκονται στην παροχή συμβουλών και δε θα πρέπει να βασίζεστε σε αυτές όταν παίρνετε αποφάσεις σχετικά με τα ταξίδια σας ή άλλου είδους αποφάσεις. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα ή/και οι προσφερόμενες υπηρεσίες παρέχονται χωρίς εγγυήσεις σχετικά με την ακρίβεια, την καταλληλότητα ή την ασφάλεια οποιουδήποτε τμήματος της ιστοσελίδας ή των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η Εταιρία δεν εγγυάται την αδιάκοπη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας και των προσφερόμενων υπηρεσιών ούτε ότι κάθε δήλωση και παρουσίαση δεδομένων που περιέχεται στην ιστοσελίδα είναι απαλλαγμένη από σφάλματα.


Πολιτική Απορρήτου

Η πολιτική απορρήτου γνωστοποιεί τις πρακτικές απορρήτου της USA-ESTA.GR.

Αυτή η γνωστοποίηση περί απορρήτου ισχύει μόνο για τις πληροφορίες που συλλέγονται από αυτή την ιστοσελίδα. Θα σας ενημερώσει για τα ακόλουθα:

 • Ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγονται από εσάς μέσω της ιστοσελίδας, πώς χρησιμοποιούνται και σε ποιους μπορούν να κοινοποιηθούν.
 • Τι επιλογές έχετε σχετικά με τη χρήση των στοιχείων σας.
 • Τις διαδικασίες ασφαλείας ώστε να αποφευχθεί η κακή χρήση των στοιχείων σας.
 • Πώς μπορείτε να διορθώσετε τυχόν ανακρίβειες των στοιχείων.

Συλλογή πληροφοριών/στοιχείων, Χρήση και Κοινοποίηση

Είμαστε οι μόνοι ιδιοκτήτες των πληροφοριών που συλλέγονται σε αυτή την ιστοσελίδα. Εμείς μόνο έχουμε πρόσβαση και συλλέγουμε τις πληροφορίες που μας δίνετε οικειοθελώς μέσω email ή με άλλη απευθείας επαφή και επικοινωνία. Δεν πωλούμε ούτε νοικιάζουμε τις πληροφορίες αυτές σε κανέναν. Θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία που μας δίνετε για να σας απαντήσουμε σχετικά με το λόγο για τον οποίο ήρθατε σε επαφή μαζί μας. Δεν θα κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε κανένα τρίτο εκτός του οργανισμού μας, εκτός αν είναι απαραίτητο για την πλήρωση της παραγγελίας σας, π.χ. για να στείλουμε email μιας παραγγελίας ή για την επεξεργασια μιας πληρωμής.

Η Πρόσβαση και ο Έλεγχός σας στις Πληροφορίες

Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να επιλέξετε να μη δέχεστε επικοινωνία από εμάς στο μέλλον. Μπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας στο email που δίνεται στην ιστοσελίδα μας:

 • Να δείτε τι στοιχεία έχουμε για εσάς, αν υπάρχουν.
 • Να αλλάξετε/διορθώσετε τα δεδομένα που τυχόν έχουμε για εσάς.
 • Να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα που έχουμε για εσάς.
 • Να μας εκφράσετε όποια ανησυχία και προβληματισμό έχετε για τη χρήση των δεδομένων σας.

Ασφάλεια

Λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα για να προστατεύσουμε τις πληροφορίες και τα δεδομένα σας. Όταν υποβάλετε ευαίσθητες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας, αυτές προστατεύονται τόσο ονλάιν όσο και εκτός διαδικτυακής σύνδεσης. Όπου συλλέγουμε ευαίσθητες πληροφορίες (όπως δεδομένα πιστωτικών καρτών), αυτές οι πληροφορίες είναι κρυπτογραφημένες και μεταβιβάζονται σε εμάς με ασφαλή τρόπο. Μπορείτε να βεβαιωθείτε για αυτό, αν ψάξετε για το εικονίδιο κλειστής κλειδαριάς στο κάτω μέρος του φυλλομετρητή σας (browser) ή αν δείτε το “https” στην αρχή της διεύθυνσης της ιστοσελίδας. Χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση για να προστατεύουμε ευαίσθητες πληροφορίες ονλάιν, αλλά προστατεύουμε τα δεδομένα σας και εκτός Διαδικτύου. Μόνο υπάλληλοι που χρειάζονται τις πληροφορίες για να εκτελέσουν μια συγκεκριμένη εργασία (για παράδειγμα να εκδώσουν απόδειξη ή να εξυπηρετήσουν τον πελάτη) έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα. Οι υπολογιστές και οι διακομιστές (server) στους οποίους αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα φυλάσσονται σε ασφαλές περιβάλλον.

Παραγγελίες

Ζητούμε από εσάς υποχρεωτικές πληροφορίες για την πλήρωση της παραγγελίας σας σύμφωνα με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις μας. Αυτές οι πληροφορίες δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς μάρκετινγκ. Για να υποβάλετε μια παραγγελία σε εμάς, πρέπει να δώσετε προσωπικές πληροφορίες, πληροφορίες επικοινωνίας, πληροφορίες ταξιδιών και βιομετρικά δεδομένα (όπως το πλήρες όνομα, την ημερομηνία γέννησής σας, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση email, στοιχεία διαβατηρίου, δρομολογίου κλπ.) Καθώς και οικονομικά στοιχεία (όπως ο αριθμός της πιστωτικής σας κάρτας, η ημερομηνία λήξης κλπ.). Αν αντιμετωπίζουμε προβλήματα με την επεξεργασία μιας παραγγελίας, θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Cookies

Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που είναι τοποθετημένα στον υπολογιστή σας για να συλλέγουν τις συνήθεις πληροφορίες σύνδεσης στο διαδίκτυο και τη συμπεριφορά των επισκεπτών. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της χρήσης του ιστοτόπου από τους επισκέπτες και για την κατάρτιση αναφορών δραστηριότητας στον ιστότοπο. Η χρήση ενός cookie δεν συνδέεται με προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία στον ιστότοπό μας. Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί δύο τύπους cookies. Τα cookies ανάλυσης και τα cookies τοποθεσίας. Τα cookies τοποθεσίας είναι απαραίτητα για την επεξεργασία της παραγγελίας σας και τη χρήση του ιστότοπου. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τα cookies ανάλυσης επισκεπτόμενος τον ακόλουθο σύνδεσμο:

Άλλοι Ιστότοποι

Χρησιμοποιούμε μια εταιρεία επεξεργασίας πληρωμών για να χρεώνουμε τους χρήστες για τα εμπορεύματα και τις υπηρεσίες και μια εταιρεία ειδοποίησης email για να στέλνουμε ειδοποιήσεις μέσω email. Αυτές οι εταιρείες δεν διατηρούν, μοιράζονται, αποθηκεύουν ή χρησιμοποιούν προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες για δευτερεύοντες σκοπούς πέρα από την πλήρωση της παραγγελίας σας και είναι συμβατές με GDPR όταν απαιτείται από το νόμο.

Σύνδεσμοι (λινκ)

Όπου αυτή η ιστοσελίδα περιέχει συνδέσμους σε τρίτες ιστοσελίδες, πρέπει να έχετε υπόψη ότι δεν μπορούμε να ελέγχουμε τις ιστοσελίδες στις οποίες έχετε πρόσβαση μέσω των συνδέσμων. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο ή τις πρακτικές απορρήτου των ιστοσελίδων που δεν ελέγχουμε. Η ύπαρξη συνδέσμου (λινκ) σ'αυτή την ιστοσελίδα δε συνεπάγεται υποστήριξη ή έγκριση των αγαθών, υπηρεσιών, απόψεων ή άλλου υλικού κάθε είδους που είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες που δεν ελέγχουμε ή μέσω αυτών ούτε αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τις απόψεις τρίτων (αν υπάρχουν) που εκφράζονται στην ιστοσελίδα ή μέσω αυτής.

Αν έχετε την αίσθηση ότι δε συμμορφωνόμαστε σε αυτήν την πολιτική απορρήτου, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας αμέσως μέσω email στο support@usa-esta.com.