Έλεγχος της κατάστασης ESTA
Νέα, πληροφορίες και βοήθεια ESTA.

ESTA για Ισλανδούς πολίτες

ESTA για Ισλανδούς πολίτες

Επιλεξιμότητα ESTA

Valid Οι Ισλανδοί πολίτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ESTA
Valid Η Ισλανδία εντάχθηκε στο πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης το 1991
Valid Η Ισλανδία είναι ενεργό μέλος του προγράμματος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης

Άλλες απαιτήσεις ESTA

➤ Η ESTA ισχύει για επισκέψειςδιάρκειας μικρότερης των 90 ημερών
➤ Οι ταξιδιώτες που φθάνουν χερσαία, εναέρια ή θαλάσσια απαιτείται ESTA
Απαιτείται έγκυρο ηλεκτρονικό και μηχανικά αναγνώσιμο διαβατήριο
➤ Η ESTA προορίζεται για τουριστικούς, επιχειρηματικούς, διαμετακομιστικούς, ιατρικούς ή διαμετακομιστικούς σκοπούς
Απαιτείται ξεχωριστή αίτηση ESTAγια κάθε βρέφος, παιδί, έφηβο ή ενήλικα ταξιδιώτη


Τελευταία ενημέρωση 1η Φεβρουαρίου 2023

Μπορούν οι Ισλανδοί πολίτες να υποβάλουν αίτηση για ESTA;

Οι Ισλανδοί πολίτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης ESTA (Electronic System for Travel Authorization) για να ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ESTA επιτρέπει στους πολίτες της Ισλανδίας να επισκέπτονται τις ΗΠΑ για τουριστικούς, επιχειρηματικούς, διαμετακομιστικούς, ιατρικούς και σύντομους σκοπούς σπουδών χωρίς θεώρηση για έως και 90 ημέρες ανά επίσκεψη. Η Ισλανδία προστέθηκε στο πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης το 1996. Ωστόσο, τα μέτρα ασφαλείας, που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των τρομοκρατικών απειλών, έχουν καταστήσει αναγκαίο τον προκαταρκτικό έλεγχο των ταξιδιωτών πριν από την άφιξή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το ESTA θεσπίστηκε το 2009 με σκοπό τον εξορθολογισμό της επεξεργασίας των αιτούντων απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης και την παροχή της δυνατότητας στα Τελωνεία και την Προστασία των Συνόρων των ΗΠΑ, καθώς και στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), να προβαίνουν σε προκαταρκτικό έλεγχο των ταξιδιωτών σε σχέση με πολυάριθμες βάσεις δεδομένων που αφορούν καταλόγους απαγόρευσης πτήσεων, ποινικών και τρομοκρατικών εγκλημάτων. Έτσι, από το 2009 οι Ισλανδοί πολίτες υποχρεούνται να διαθέτουν εγκεκριμένη αίτηση ESTA για να εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μπορεί ένας Ισλανδός πολίτης να μείνει περισσότερο από 90 ημέρες;

Οποιοσδήποτε Ισλανδός πολίτης επιθυμεί να εισέλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες για περισσότερες από 90 ημέρες ή για άλλους σκοπούς από αυτούς που επιτρέπονται στο πλαίσιο του προγράμματος ESTA θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για διαφορετική θεώρηση. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε επισκεπτόμενοι τον ιστότοπο του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ και χρησιμοποιώντας το δωρεάν εργαλείο"Visa Wizard tool".

Μπορεί ένας Ισλανδός πολίτης να παρατείνει την ESTA του πέραν των 90 ημερών;

Μόλις γίνετε δεκτός στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο του προγράμματος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης, δεν δικαιούστε να παρατείνετε την παραμονή σας πέραν της αρχικής περιόδου των 90 ημερών. Συνεπώς, πρέπει να αναχωρήσετε από τις Ηνωμένες Πολιτείες εντός της εν λόγω περιόδου των 90 ημερών. Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παράταση της παραμονής σας μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Υπηρεσίας Ιθαγένειας και Μετανάστευσης των ΗΠΑ (USCIS).

Μπορεί ένας Ισλανδός πολίτης να αλλάξει το καθεστώς του μετά την είσοδό του στις ΗΠΑ;

Αφού εισέλθετε στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο του προγράμματος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης, δεν επιτρέπεται να αλλάξετε το καθεστώς σας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα Change My Nonimmigrant Status (Αλλαγή της μη μεταναστευτικής μου κατάστασης ) στον ιστότοπο των Υπηρεσιών Ιθαγένειας και Μετανάστευσης των ΗΠΑ (USCIS).

Πότε πρέπει να υποβάλει αίτηση για ESTA ένας Ισλανδός πολίτης;

Συνιστάται στους Ισλανδούς πολίτες να συμπληρώνουν την αίτησή τους για ESTA 72 ώρες πριν από την ημερομηνία αναχώρησής τους. Πλήρεις λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε επισκεπτόμενοι τις απαιτήσεις ESTA ή τη σελίδα Συχνές ερωτήσεις ESTA. Συνιστάται να διαβάσετε αυτές τις σελίδες πριν ξεκινήσετε την αίτηση ESTA για να αποφύγετε τυχόν καθυστερήσεις ή τον κίνδυνο απόρριψης της αίτησης ESTA.

Απαιτείται να είστε πλήρης ισλανδός πολίτης πριν υποβάλετε αίτηση για ESTA των Ηνωμένων Πολιτειών, επομένως οι ταξιδιώτες που διαθέτουν διαβατήριο ή ταξιδιωτικό έγγραφο με διαφορετικό καθεστώς θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για πλήρη βίζα επισκέπτη των ΗΠΑ και όχι για ESTA.

Πόσος χρόνος χρειάζεται για να λάβετε μια ESTA;

Οι Ισλανδοί πολίτες μπορούν να αναμένουν ότι η αίτησή τους για ESTA θα διεκπεραιωθεί και θα εγκριθεί κανονικά εντός 30 λεπτών, ενώ η άδεια αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη μορφή εγγράφου PDF. Δεν χρειάζεται να εκτυπώσετε ή να παρουσιάσετε κανένα έγγραφο στο αεροδρόμιο, καθώς η ESTA αποθηκεύεται ηλεκτρονικά έναντι του διαβατηρίου στο σύστημα μετανάστευσης των ΗΠΑ.

Τι γίνεται αν μου αρνηθούν την ESTA;

Σε περίπτωση που ένας Ισλανδός πολίτης αρνηθεί ή δεν είναι επιλέξιμος για ESTA ή επιθυμεί να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για περισσότερες από 90 ημέρες ή για άλλους ταξιδιωτικούς σκοπούς από αυτούς που επιτρέπονται από το ESTA, τότε ο κάτοχος ισλανδικού διαβατηρίου θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για τη σχετική θεώρηση των ΗΠΑ.

Οι Ισλανδοί πολίτες πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για ESTA. Η ESTA απαιτείται πριν από την επιβίβαση στο χερσαίο, εναέριο ή θαλάσσιο πλοίο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση τουλάχιστον 72 ώρες πριν από την αναχώρηση. Για την αίτηση ESTA πρέπει να χρησιμοποιείται έγκυρο ηλεκτρονικό διαβατήριο που δεν έχει λήξει. Οι αιτούντες μπορούν να μελετήσουν τις λεπτομερείς απαιτήσεις ESTA καθώς και να επισκεφθούν τις Συχνές Ερωτήσεις ESTA για περισσότερες πληροφορίες πριν ξεκινήσουν την αίτησή τους για ESTA.

Μια εγκεκριμένη αίτηση ESTA δεν παρέχει στον Ισλανδό πολίτη το ίδιο επίπεδο δικαιωμάτων με τον κάτοχο θεώρησης των ΗΠΑ. Ο αιτών αμερικανική βίζα θα πρέπει να καταθέσει ένα πιο ολοκληρωμένο έντυπο αίτησης, που ονομάζεται DS-160, και να παραστεί σε συνέντευξη σε προξενείο ή πρεσβεία των ΗΠΑ. Επιπλέον, ανάλογα με τον τύπο της θεώρησης, οι αιτούντες ενδέχεται να χρειαστεί να προετοιμάσουν πρόσθετα έγγραφα για να αποδείξουν τη γνησιότητα των ταξιδιωτικών τους σχεδίων και σκοπών στις ΗΠΑ πριν από την είσοδό τους στη χώρα.

Θα χρειαστεί να πάρω μαζί μου μια εκτυπωμένη έκδοση της ταξιδιωτικής μου άδειας για να την επιδείξω στο αεροδρόμιο;

Δεν χρειάζεται να εκτυπώσετε την ταξιδιωτική σας άδεια, καθώς το σύστημα είναι πλήρως ηλεκτρονικό και ο χερσαίος, θαλάσσιος ή αεροπορικός μεταφορέας σας θα μπορεί να λάβει τις πληροφορίες για την κατάσταση ESTA από το DHS. Ίσως είναι καλή ιδέα να εκτυπώσετε το χαρτί, ώστε να έχετε την επιβεβαίωση στα χέρια σας και να κρατάτε αρχείο με τον αριθμό της αίτησής σας.

Πόσο ιδιωτικός είναι ο δικτυακός τόπος ESTA;

Ο δικτυακός τόπος ESTA τηρεί τους κανονισμούς που ορίζονται από τον νόμο περί απορρήτου των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης, φιλοξενείται και λειτουργεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και έχει εφαρμόσει τεχνολογία για να διασφαλίσει την ασφάλεια των δεδομένων και άλλων ζωτικών πληροφοριών στον ιστότοπο. Μπορείτε να ανατρέξετε στα τρέχοντα μέτρα απορρήτου των δεδομένων της DHS εδώ.

Τι πρέπει να διαθέτει ο υπολογιστής μου προκειμένου να υποβάλω επιτυχώς μια αίτηση στην πλατφόρμα ESTA;

Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι ένα πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο με υποστήριξη κρυπτογράφησης 128 bit. Το πρόγραμμα περιήγησης θα πρέπει να είναι ενημερωμένο στην τελευταία έκδοση με ενεργοποιημένη τη JavaScript και ρυθμισμένο να δέχεται cookies. Υποστηρίζονται όλα τα κύρια προγράμματα περιήγησης, ωστόσο αν αντιμετωπίζετε προβλήματα, βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τις ελάχιστες απαιτήσεις παραπάνω. Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό πρόγραμμα περιήγησης.

Σε ποιες περιπτώσεις θα πρέπει να υποβάλω εκ νέου αίτηση για ESTA;

Ακολουθούν τα πιθανά σενάρια που θα μπορούσαν να απαιτήσουν νέα ταξιδιωτική άδεια:

 • Αλλάζετε το όνομά σας
 • Σας έχει εκδοθεί νέο διαβατήριο, για οποιονδήποτε λόγο.
 • Υποβάλλεστε σε αλλαγή φύλου
 • Αλλάζει η χώρα υπηκοότητάς σας
 • Εάν έχουν αλλάξει οι συνθήκες σας και αυτό επηρεάζει άμεσα την εγκυρότητα ορισμένων από τις ερωτήσεις που απαντήσατε στην προηγούμενη αίτησή σας.
 • Η τρέχουσα ταξιδιωτική σας άδεια έχει λήξει λόγω συμπλήρωσης της διετούς διάρκειας ή λήξης του διαβατηρίου σας. (Σημειώστε ότι, αν και υπάρχει διετής προθεσμία για κάθε εγκεκριμένη αίτηση, εάν το διαβατήριό σας λήξει εντός των δύο αυτών ετών, η ταξιδιωτική σας άδεια λήγει αυτόματα και αυτή).

Είμαι κάτοχος έγκυρης, εγκεκριμένης ταξιδιωτικής άδειας. Ωστόσο, αυτή λήγει κατά τη διάρκεια της διαμονής μου και πριν φύγω από τις Η.Π.Α. Θα πρέπει να υποβάλω αίτηση για νέα πριν φύγω για τις Η.Π.Α.;

Δεν είναι απαραίτητο να υποβάλω εκ νέου αίτηση, καθώς μια εγκεκριμένη ESTA απαιτείται μόνο κατά την άφιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Έχω διπλή υπηκοότητα και το διαβατήριό μου που δεν είναι VWP έχει λήξει. Ποιο διαβατήριο πρέπει να χρησιμοποιήσω;

Θα πρέπει να καταχωρίσετε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για όλα τα διαβατήρια και τις υπηκοότητές σας. Ωστόσο, χρησιμοποιήστε όποιο διαβατήριο που πληροί τις προϋποθέσεις του VWP επιθυμείτε για την αίτησή σας ESTA.

Μπορώ να αφήσω ένα υποχρεωτικό πεδίο κενό και θα απορριφθεί η αίτησή μου εάν το κάνω;

Συνιστάται στους αιτούντες να συμπληρώνουν κάθε υποχρεωτικό πεδίο του εντύπου. Οι ανακριβείς πληροφορίες δεν θα οδηγήσουν απαραίτητα σε απόρριψη της αίτησης, αλλά ενδέχεται να οδηγήσουν σε πρόσθετο χρόνο επεξεργασίας μέχρι να ληφθεί απόφαση.

Γιατί είναι σημαντικές οι πληροφορίες για τον εργοδότη μου;

Οι πληροφορίες για την εργασία σας βοηθούν να διαπιστωθεί ότι δεν σκοπεύετε να εισέλθετε στις Ηνωμένες Πολιτείες ως μετανάστης. Η κατάστασή σας για την έκδοση άδειας ταξιδιού εξακολουθεί να είναι, μόνο στο πλαίσιο της ιδιότητας του μη μετανάστη και ως άτομο πρέπει να επιδείξετε την πρόθεσή σας να επιστρέψετε στη χώρα καταγωγής σας.

Συμβουλευτική για την αίτηση ESTA
 • Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον 72 ώρες πριν από την αναχώρηση για τις ΗΠΑ.
 • Οι απορριφθέντες αιτούντες ESTA μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τουριστική βίζα B2 ή επαγγελματική βίζα B1.
 • Μια εγκεκριμένη ESTA μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή και δεν εγγυάται την είσοδο στις ΗΠΑ.

Μάθετε περισσότερα για την ESTA

Πλεονεκτήματα ESTA
 • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλαπλές εισόδους
 • Διαδικτυακή εφαρμογή για επιτραπέζια ή κινητά τηλέφωνα
 • Δύο έτη ισχύος ή ημερομηνία λήξης του διαβατηρίου, όποια από τις δύο ημερομηνίες είναι προγενέστερη
 • Οι αποφάσεις επί των αιτήσεων ESTA παρέχονται συνήθως άμεσα

Υποβολή αίτησης για ESTA