Έλεγχος της κατάστασης ESTA
Νέα, πληροφορίες και βοήθεια ESTA.

ESTA για Μονεγάσκους πολίτες

ESTA για Μονεγάσκους πολίτες

Επιλεξιμότητα ESTA

Valid Οι πολίτες της Μονεγάσκας μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ESTA
Valid Το Μονακό εντάχθηκε στο πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης το 1991
Valid Το Μονακό είναι ενεργό μέλος του προγράμματος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης

Άλλες απαιτήσεις ESTA

➤ Η ESTA ισχύει για επισκέψειςδιάρκειας μικρότερης των 90 ημερών
➤ Οι ταξιδιώτες που φθάνουν χερσαία, εναέρια ή θαλάσσια απαιτείται ESTA
Απαιτείται έγκυρο ηλεκτρονικό και μηχανικά αναγνώσιμο διαβατήριο
➤ Η ESTA προορίζεται για τουριστικούς, επιχειρηματικούς, διαμετακομιστικούς, ιατρικούς ή διαμετακομιστικούς σκοπούς
Απαιτείται ξεχωριστή αίτηση ESTAγια κάθε βρέφος, παιδί, έφηβο ή ενήλικα ταξιδιώτη


Οι πολίτες της Μονεγάσκας μπορούν να υποβάλουν αίτηση για απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης ESTA (Electronic System for Travel Authorization) για να ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ESTA επιτρέπει στους πολίτες του Μονακό να επισκέπτονται τις ΗΠΑ για τουριστικούς, επαγγελματικούς, διαμετακομιστικούς, ιατρικούς και σύντομους σκοπούς σπουδών χωρίς θεώρηση για έως και 90 ημέρες ανά επίσκεψη. Το Μονακό προστέθηκε στο πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης το 1991. Ωστόσο, τα μέτρα ασφαλείας, που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των τρομοκρατικών απειλών, έχουν καταστήσει αναγκαίο τον προληπτικό έλεγχο των ταξιδιωτών πριν από την άφιξή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το ESTA θεσπίστηκε το 2009 με σκοπό τον εξορθολογισμό της επεξεργασίας των αιτούντων απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης και την παροχή της δυνατότητας στα Τελωνεία και την Προστασία των Συνόρων των ΗΠΑ, καθώς και στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), να προβαίνουν σε προκαταρκτικό έλεγχο των ταξιδιωτών σε σχέση με πολυάριθμες βάσεις δεδομένων που αφορούν καταλόγους απαγόρευσης πτήσεων, ποινικών και τρομοκρατών. Έτσι, από το 2009 οι πολίτες της Μονεγάσκας υποχρεούνται να διαθέτουν εγκεκριμένη αίτηση ESTA για να εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, στην περίπτωση που ένας Μονεγάσκος πολίτης δεν έχει λάβει ή δεν είναι επιλέξιμος για την ESTA ή επιθυμεί να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για περισσότερες από 90 ημέρες ή για άλλους ταξιδιωτικούς σκοπούς από αυτούς που επιτρέπονται από την ESTA, τότε ο κάτοχος διαβατηρίου Μονεγάσκου θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για τη σχετική θεώρηση των ΗΠΑ.

Οι πολίτες της Μονεγάσκας πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για ESTA. Η ESTA απαιτείται πριν από την επιβίβαση σε αεροπορικό ή θαλάσσιο πλοίο ή την οδήγηση μέσω των συνόρων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και πρέπει να υποβληθεί αίτηση τουλάχιστον 72 ώρες πριν από την αναχώρηση. Για την αίτηση ESTA πρέπει να χρησιμοποιηθεί έγκυρο ηλεκτρονικό διαβατήριο που δεν έχει λήξει. Οι αιτούντες μπορούν να εξετάσουν τις λεπτομερείς απαιτήσεις ESTA καθώς και να επισκεφθούν τις Συχνές Ερωτήσεις ESTA για περισσότερες πληροφορίες πριν ξεκινήσουν την αίτησή τους για ESTA.

Μια εγκεκριμένη αίτηση ESTA δεν παρέχει σε έναν πολίτη των Μονεγάσκων το ίδιο επίπεδο δικαιωμάτων με έναν κάτοχο θεώρησης των ΗΠΑ. Ο αιτών αμερικανική βίζα θα πρέπει να καταθέσει ένα πιο ολοκληρωμένο έντυπο αίτησης, που ονομάζεται DS-160, και να παραστεί σε συνέντευξη σε προξενείο ή πρεσβεία των ΗΠΑ. Επιπλέον, ανάλογα με τον τύπο της θεώρησης, οι αιτούντες ενδέχεται να χρειαστεί να προετοιμάσουν πρόσθετα έγγραφα για να αποδείξουν τη γνησιότητα των ταξιδιωτικών τους σχεδίων και σκοπών στις ΗΠΑ πριν από την είσοδό τους στη χώρα.

Συμβουλευτική για την αίτηση ESTA
  • Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον 72 ώρες πριν από την αναχώρηση για τις ΗΠΑ.
  • Οι απορριφθέντες αιτούντες ESTA μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τουριστική βίζα B2 ή επαγγελματική βίζα B1.
  • Μια εγκεκριμένη ESTA μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή και δεν εγγυάται την είσοδο στις ΗΠΑ.

Μάθετε περισσότερα για την ESTA

Πλεονεκτήματα ESTA
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλαπλές εισόδους
  • Διαδικτυακή εφαρμογή για επιτραπέζια ή κινητά τηλέφωνα
  • Δύο έτη ισχύος ή ημερομηνία λήξης του διαβατηρίου, όποια από τις δύο ημερομηνίες είναι προγενέστερη
  • Οι αποφάσεις επί των αιτήσεων ESTA παρέχονται συνήθως άμεσα

Υποβολή αίτησης για ESTA