Έλεγχος της κατάστασης ESTA
Νέα, πληροφορίες και βοήθεια ESTA.

Πώς Μπορώ να Κάνω Πολλαπλές Αιτήσεις ESTA του Visa Waiver Προγράμματος;

Επεξεργασμένο: Οκτ 15, 2022  | Ετικέτες: Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα, Ομάδα αιτήσεων ESTA, ESTA

Εισαγωγή

Συνήθως, οι ταξιδιώτες που έκαναν αίτηση ESTA συνοδεύονται από μέλη της οικογένειάς τους, συνεργάτες, φίλους, ή άλλου τύπου συνταξιδιώτες. Ευτυχώς, οι Τελωνειακές και Συνοριακές Αρχές των ΗΠΑ, γνωστές ως CBP (Customs and Border Protection), προσφέρουν τη δυνατότητα υποβολής πολλαπλών ή ομαδικών αιτήσεων ESTA για εξοικονόμηση χρόνου και κόπου.

Πώς μπορώ να υποβάλλω πολλαπλές αιτήσεις;

Μπορείς να υποβάλλεις πολλαπλές αιτήσεις επιλέγοντας στην Αρχική Σελίδα “Ομάδα Αιτήσεων” (“Group of Applications”). Εναλλακτικά, μπορείς να επιλέξεις “Αίτηση” (“Apply”) και να προσθέσεις όσα άτομα επιθυμούν να κάνουν αίτηση στην ίδια ομάδα με τη δική σου.

Δημιουργία Ομαδικής Αίτησης

Απαιτούνται οι εξής πληροφορίες για τη δημιουργία Ομαδικής Αίτησης (Group Application). Τα εξής στοιχεία θα πρέπει να συμπληρωθούν για τον αιτούντα που κάνει την αίτηση και για λογαριασμό άλλων (Group Contact Person):

  • Επώνυμο
  • Όνομα (και δεύτερο όνομα εάν υπάρχει)     
  • Ημερομηνία Γέννησης
  • Διεύθυνση E-Mail

Διαχείριση Ομάδας Αιτήσεων

Μόλις δημιουργηθεί η Επαφή Ομάδας (Group Contact), μπορεί να προστεθεί νέα αίτηση σ’ αυτήν την ομάδα κατόπιν επιλογής “Προσθήκη Νέας Αίτησης” (“Add New Application”).

Εάν η Επαφή Ομάδας επιθυμεί να προσθέσει περισσότερα άτομα στην ομάδα, τα οποία δεν έχουν πληρώσει ακόμα για το ESTA τους, μπορεί να επιλέξει “Προσθήκη Μη Πληρωμένης Αίτησης” (“Add Unpaid Application”) και να προσθέσει την αίτηση ενός νέου ατόμου. Επίσης, απαιτούνται ο Αριθμός Διαβατηρίου και η Ημερομηνία Γέννησης του ατόμου που κάνει την αίτηση, καθώς και ο αριθμός αίτησης ESTA, ή η Χώρα Υπηκοότητας του αιτούντα, Ημερομηνία Έκδοσης και Λήξης του Διαβατηρίου.

Κάνοντας την Πληρωμή

Η ομαδική αίτηση μπορεί να πληρωθεί όταν υπάρχουν τουλάχιστον δυο αιτήσεις στην ομάδα. Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να πληρωθούν εντός 7 ημερών από τη δημιουργία της ομάδας. Με το πέρας των 7 ημερών, τα στοιχεία που συμπληρώθηκαν θα λήξουν και η Επαφή Ομάδας (Group Contact) ή τα στοιχεία οποιουδήποτε ατόμου υποβάλλει την ομαδική αίτηση, θα πρέπει να συμπληρωθούν από την αρχή και να δημιουργηθεί ξανά η ομάδα ώστε να υποβληθούν ξανά από την αρχή οι αιτήσεις.

Προσβασιμότητα στις Ομαδικές Αιτήσεις

Η Ομάδα Αιτήσεων (Group of Applications) είναι προσβάσιμη με την εισαγωγή του Αριθμού Ταυτοποίησης της Ομάδας (Group ID) και του Επωνύμου, Ονόματος (και δεύτερου ονόματος, εάν υπάρχει), Ημερομηνίας Γέννησης και Διεύθυνσης E-Mail της Επαφής Ομάδας (Group Contact). Με την πρόσβαση στην ομάδα, είναι δυνατή η προβολή των Αιτήσεων της Ομάδας, η ενημέρωση των στοιχείων για κάθε αιτούντα, η προσθήκη ή αφαίρεση αιτούντων από την ομάδα, η πληρωμή όλων των αιτούντων στην ομάδα, καθώς και τσεκάρισμα της κατάστασης κάθε ατομικής αίτησης της ομάδας. Μόλις υποβληθεί η πληρωμή, δεν είναι δυνατή από ‘κει και ύστερα η επεξεργασία των στοιχείων των αιτούντων, εκτός της διεύθυνσης email των αιτούντων και της διεύθυνσης διαμονής στις ΗΠΑ.

Έλεγχος της Κατάστασης

Η κατάσταση του κάθε ταξιδιώτη της ομάδας θα εμφανίζεται στον πίνακα της Επαφής Ομάδας (Group Contact dashboard). Κάθε μέλος της ομάδας θα έχει διαφορετική κατάσταση εντός του 72ώρου που απαιτείται για την επεξεργασία της ομαδικής αίτησης ESTA. Ορισμένες αιτήσεις θα επεξεργαστούν γρηγορότερα από τις άλλες. Οι CBP Αρχές αναφέρουν οτι απαιτούνται έως και 72 ώρες για την επεξεργασία μιας αίτησης. Οι αιτήσεις σε κατάσταση “Εκκρεμότητα” (“Pending”) ή “Ταξίδι Δεν Εξουσιοδοτήθηκε” (“Travel Not Authorized”) δεν θα επηρεάσουν τις ESTA αποφάσεις για τα άλλα μέλη της ομάδας. 

Μέχρι πόσες αιτήσεις μπορώ να υποβάλω με μία μόνο πληρωμή;

Έως 50 αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν με μία μόνο πληρωμή.

Μπορώ να προσθέσω κι άλλες αιτήσεις μετά την υποβολή πληρωμής;

Όχι. Μόλις ολοκληρωθεί η πληρωμή για όλες τις αιτήσεις της ομάδας, δεν επιτρέπεται η πρόσθεση κι άλλων αιτήσεων. Ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας νέας ομάδας ώστε να συμπεριληφθούν οι πρόσθετες αιτήσεις ή υποβολή αιτήσεων για τον κάθε αιτούντα ξεχωριστά. Η υποβολή πρόσθετων αιτήσεων εκτός της αρχικής ομάδας δεν θα επηρεάσει την απόφαση της CBP, ανεξαρτήτως εάν αυτή οδήγησε σε έγκριση ή απόρριψη της αίτησης ESTA για αυτούς τους ταξιδιώτες.

Ποια τα πλεονεκτήματα υποβολής πολλαπλών ή ομαδικών αιτήσεων;

Η υποβολή Ομάδας Αιτήσεων προσφέρει τη δυνατότητα στον συντονιστή της ομάδας με μία μόνο πληρωμή να προχωρήσει στην υποβολή όλων των αιτήσεων της ομάδας, αντί να πληρώνει την κάθε αίτηση ξεχωριστά.

Χρειάζεται τα μέλη της ομάδας να ταξιδεύουν μαζί;

Όχι. Όσο ο κάθε ταξιδιώτης έχει εγκεκριμένη αίτηση ESTA μπορεί να ταξιδέψει ξεχωριστά στις ΗΠΑ μέσω αέρα ή θάλασσας.

Τι γίνεται στην περίπτωση που κάποια μέλη της ομάδας θα φτάσουν στις ΗΠΑ από ξηρά;

Όσοι ταξιδιώτες εισέρχονται στις ΗΠΑ μέσω ξηράς, δλδ. από τα σύνορα με τον Καναδά ή το Μεξικό, δε χρειάζεται να κάνουν αίτηση ESTA. Ωστόσο, θα χρειαστεί να συμπληρώσουν I-94 /I-94W φόρμες, κατά περίπτωση, στα σύνορα των ΗΠΑ.

Εν Κατακλείδι

Προσφέρεται η δυνατότητα υποβολής πολλαπλών ESTA αιτήσεων είτε με την υποβολή των αιτήσεων ξεχωριστά ή με τη δημιουργία Ομάδας Αιτήσεων. Οι πολλαπλές αιτήσεις μπορούν να είναι διαχειρίσιμες και να υποβληθούν με μία μόνο πληρωμή.

Εάν κατέχεις διαβατήριο από χώρα που συμμετέχει στο visa waiver πρόγραμμα και επιθυμείς να αποκτήσεις ESTA εξουσιοδότηση για τουριστικούς, επιχειρηματικούς, ιατροφαρμακευτικούς σκοπούς ή σκοπούς διέλευσης, θα πρέπει να υποβάλλεις τη σχετική αίτηση, ενώ στις Συχνές Ερωτήσεις μπορείς να μάθεις περισσότερα για την αίτηση ESTA

Κάντε αίτηση για ESTA