Έλεγχος της κατάστασης ESTA
Νέα, πληροφορίες και βοήθεια ESTA.

Τι είναι η άδεια ESTA;

Τι είναι το Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα;

Το Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα είναι ένα κυβερνητικό πρόγραμμα των ΗΠΑ που επιτρέπει σε πολίτες και υπηκόους από τις 36 χώρες που συμμετέχουν σε αυτό να εισέλθουν στις ΗΠΑ για τουρισμό ή για επαγγελματικούς λόγους και να παραμείνουν εκεί μέχρι και για 90 μέρες, χωρίς να εκδώσουν βίζα. Το πλεονέκτημα της εισόδου στις ΗΠΑ με αυτό το πρόγραμμα είναι ότι μπορεί κανείς να ταξιδέψει στις ΗΠΑ άμεσα, χωρίς να χρειάζεται να εκδώσει βίζα εκ των προτέρων.

Τι είναι η άδεια ESTA;

ESTA σημαίνει Ηλεκτρονικό Σύστημα για Άδεια Ταξιδιού. Είναι ένα ονλάιν σύστημα αιτήσεων, σχεδιασμένο από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για να ελέγξει εκ των προτέρων τους ταξιδιώτες πριν τους επιτραπεί να επιβιβαστούν σε ένα αεροσκάφος ή πλοίο με προορισμό τις ΗΠΑ. Από τις 12/1/2009, όποιος εισέρχεται στις ΗΠΑ με το Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα πρέπει να διαθέτει μια εγκεκριμένη άδεια ταξιδιού ESTA.

Ποιος πρέπει να κάνει αίτηση για άδεια ESTA;

Όλοι οι ταξιδιώτες που εισέρχονται στις ΗΠΑ (από αέρος ή θαλάσσης) με το Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα, πρέπει να διαθέτουν μια έγκυρη άδεια ταξιδιού ESTA. Ο σκοπός της ESTA είναι να επιτρέπει στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ να ελέγξει εκ των προτέρων όλους τους ταξιδιώτες του Προγράμματος Απαλλαγής από Βίζα πριν φύγουν από τις χώρες τους. Συστήνεται στους ταξιδιώτες που θέλουν να επισκεφτούν τις ΗΠΑ να κάνουν αίτηση για άδεια ταξιδιού τουλάχιστον 72 ώρες πριν την αναχώρηση.

Για την άδεια ESTA ισχύουν τα παρακάτω:

  • H ESTA είναι έγκυρη για 24 μήνες από τη μέρα της έγκρισης (ή έως την ημερομηνία λήξης του διαβατηρίου σας- αν το διαβατήριο λήγει μέσα στους επόμενους 24 μήνες).
  • Η ESTA είναι μια βίζα πολλαπλών εισόδων στη χώρα, με κάθε επίσκεψη να διαρκεί 90 μέρες το πολύ.
  • Το όριο των 90 ημερών δεν ξεκινά μέχρι να φτάσετε στις ΗΠΑ.
  • Ο κάτοχος άδειας ESTA έχει το δικαίωμα να αναπτύξει τουριστικές και ορισμένες επαγγελματικές δραστηριότητες, όπως έρευνα για εργασιακές ευκαιρίες, συναντήσεις με συνεργάτες, ταξίδια για επιστημονικά, εκπαιδευτικά, επαγγελματικά ή επιχειρηματικά συνέδρια. Και
  • Ο κάτοχος άδειας ESTA δεν επιτρέπεται να εργαστεί, να σπουδάσει ή να εκπαιδευτεί/καταρτιστεί στις ΗΠΑ.

 

Παρακαλώ, έχετε υπόψη ότι δε θα σας επιτραπεί η είσοδος στις ΗΠΑ με άδεια ESTA αν έχετε καταδικαστεί για ορισμένα ποινικά αδικήματα. Συμβουλευτείτε το τοπικό Αμερικανικό Προξενείο σας, πριν κάνετε αίτηση για τη βίζα ESTA.

Η άδεια ταξιδιού μου εγγυάται πρόσβαση στις ΗΠΑ;

Αν η ηλεκτρονική άδεια ταξιδιού σας εγκριθεί, αυτή η έγκριση σημαίνει ότι είστε κατάλληλος υποψήφιος να ταξιδέψετε στις ΗΠΑ με το Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα, αλλά δε σας εγγυάται ότι θα γίνετε δεκτός στις ΗΠΑ. Μόλις φτάσετε στις ΗΠΑ, θα περάσετε έλεγχο στην πύλη εισόδου από έναν αξιωματούχο της Αμερικανικής Υπηρεσίας Προστασίας Τελωνείων και Συνόρων ο οποίος μπορεί να αποφασίσει ότι δεν γίνεστε αποδεκτός με το Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα ή για άλλο λόγο, σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΠΑ.

Είναι η άδεια ταξιδιού, βίζα;

Όχι, η εγκεκριμένη άδεια ταξιδιού δεν είναι βίζα. Δεν πληροί τις νομικές και ρυθμιστικές προϋποθέσεις για να υποκαταστήσει μια βίζα των ΗΠΑ, στις περιπτώσεις που η βίζα είναι αναγκαία σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΠΑ. Τα άτομα που διαθέτουν έγκυρη βίζα θα μπορούν να ταξιδέψουν με τη βίζα αυτή για τον σκοπό που είχε εκδοθεί. Τα άτομα που ταξιδεύουν με έγκυρη βίζα δεν είναι ανάγκη να κάνουν αίτηση για άδεια ταξιδιού.

Για πόσο καιρό ισχύει η άδεια ταξιδιού μου;

Αν δεν ανακληθούν, οι άδειες ταξιδιού ισχύουν για δύο χρόνια από την ημέρα της χορήγησής τους ή μέχρι να λήξει το διαβατήριό σας- όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα.

Οι πολίτες ή υπήκοοι χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα χρειάζονται άδεια ταξιδιού αν απλώς διέρχονται από τις ΗΠΑ κατά τη μετάβασή τους σε άλλη χώρα;

Οι υπήκοοι ή πολίτες χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα χρειάζονται είτε άδεια ταξιδιού είτε βίζα για να διέλθουν από τις ΗΠΑ. Αν ένας ταξιδιώτης σχεδιάζει απλώς να διέλθει από τις ΗΠΑ κατά τη μετάβασή του σε άλλη χώρα, όταν ολοκληρώσει την αίτηση της άδειας ταξιδιού ESTA, θα πρέπει να εισάγει τις λέξεις “Σε Διέλευση” και τον τελικό του προορισμό στις γραμμές της διεύθυνσης του πεδίου της αίτησης “Διεύθυνση κατά την παραμονή στις ΗΠΑ”.

Ποιος πληροί τις προϋποθέσεις για να κάνει αίτηση αποδοχής με το Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα;

Πληρείτε τις προϋποθέσεις για να κάνετε αίτηση αποδοχής με το Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα αν:

Σκοπεύετε να εισέλθετε στις ΗΠΑ για 90 μέρες ή λιγότερο για επαγγελματικούς λόγους, λόγους αναψυχής ή για διέλευση
Έχετε έγκυρο διαβατήριο που σας εκδόθηκε νομίμως από μια χώρα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα
Έχετε άδεια ταξιδιού ESTA
Φτάνετε με μεταφορέα που έχει υπογράψει το Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα
Έχετε εισιτήριο επιστροφής ή συνέχισης του ταξιδιού
Το ταξίδι δεν επιτρέπεται να καταλήγει σε γειτονικές περιοχές ή σε παρακείμενα νησιά, εκτός αν ο ταξιδιώτης είναι κάτοικος αυτών των περιοχών
Είστε πολίτης ή υπήκοος μιας από τις χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα

Τι πρέπει να κάνει ένας ταξιδιώτης αν δε γίνει αποδεκτός για ταξίδι μέσω ESTA;

Αν μια αίτηση ESTA απορριφθεί και ο ταξιδιώτης επιθυμεί να πραγματοποιήσει το ταξίδι, θα πρέπει να κάνει αίτηση για μη μεταναστευτική βίζα σε μια Αμερικανική Πρεσβεία ή σε Αμερικανικό Προξενείο.